Tiedotteet 2019

Viiden kunnan pohjavesialueiden rajat ja luokat on tarkistettu, kuuleminen käynnissä (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla on rajattu ja luokiteltu uudelleen pohjavesialueet Mänttä-Vilppulan, Oriveden, Juupajoen, Lempäälän ja Vesilahden alueilla. Rajausten ja luokitusten tarkistaminen on osa valtakunnallista hanketta, jossa käydään läpi kaikki pohjavesialueet kunta kerrallaan. Kuuleminen pohjavesialueista kestää 19.12. saakka.

Pirkanmaalla on rajattu ja luokiteltu uudelleen pohjavesialueet Juupajoella, Lempäälässä, Mänttä-Vilppulassa, Orivedellä ja Vesilahdella. Merkittävimmät muutokset tulevat Orivedelle, missä Yröskangas-Vatiharju erotetaan kahdeksi eri pohjavesialueeksi ja Yröskankaan pohjavesialue saa E-merkinnän. Juupajoella Hyytiälän I-luokan pohjavesialue lasketaan 2-luokkaan ja Murovuoren pohjavesialue poistetaan luokituksesta. Lempäälässä Lempäälä-Mäyhäjärvi C -pohjavesialueella rajataan Pitkäsaari osaksi muodostumisaluetta. Ymparisto.fi-sivulta löytyy kartat sekä selvitykset, joissa kerrotaan tarkemmin pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista.

Mänttä-Vilppulan ja Oriveden kaupunkien sekä Juupajoen, Lempäälän ja Vesilahden kuntien pohjavesialueiden kuuleminen on käynnissä 20.11.­-19.12.2019. Kuulemisen aikana kansalaisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä sekä uutta hydrogeologista tietoa pohjavesialueilta. Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä seuraavilla ilmoitustauluilla:

 • Mänttä-Vilppulan kaupunki (Seppälän puistotie 15)
 • Oriveden kaupunki (Keskustie 23)
 • Juupajoen kunta (Koskitie 50)
 • Lempäälän kunta (Tampereentie 6)
 • Vesilahden kunta (Lindinkuja 1)
 • Valkeakosken kaupunki (Sääksmäentie 2)
 • Keuruun kaupunki (Multiantie 5)
 • Jämsän kaupunki (Keskuskatu 17)
 • Pirkanmaan ELY-keskus (Yliopistonkatu 38, Tampere)

Tausta-aineistona käytetään kaikkia vanhoja tutkimuksia pohjavesialueilta. Mänttä-Vilppulan puolelle ulottuvat Leppäkankaan ja Ahvenisen pohjavesialueet on kuultu Ruoveden pohjavesialueiden kuulemisen yhteydessä.

Kuulemisen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoa pohjavesistä ja niiden merkityksestä yhdyskuntien vedenhankinnalle sekä saada lisätietoa alueellisesta hydrogeologiasta. Pohjavesialueiden rajauksilla on tarkoitus suojella pohjavettä vedenhankintaa varten turvaamalla pohjaveden laatu ja määrä. Sen lisäksi turvataan pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyminen. Pohjavesialueen rajat perustuvat hydrogeologisiin tietoihin eli esimerkiksi maa- ja kallioperän ominaisuuksiin sekä pohjaveden virtaussuuntiin. Pohjavesialueiden luokitus perustuu vedenhankintakäyttöön ja pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyvyyteen.

Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere 19.12.2019 kello 16:15 mennessä.

Nähtävilläolon jälkeen ELY-keskus kokoaa saadun palautteen ja hydrogeologisen tiedon. Hydrogeologisen tiedon perusteella tehdään tarvittaessa muutoksia luokituksiin ja rajauksiin. Tämän jälkeen pohjavesialueiden tiedot päivitetään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan.

Kuulemisasiakirjat, selvitykset ja kartat
ymparisto.fi

Lisätietoja

 • suunnittelija Annika Anttila, annika.anttila@ely-keskus.fi, 029 503 6321 (ei tavoitettavissa 2.-9.12.2019)
 • ylitarkastaja Nina Nenonen, nina.nenonen@ely-keskus.fi, 029 503 6323

Päivitetty