Tiedotteet 2019

Talvinopeusrajoitukset voimaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 29.10.2019 alkaen (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2019–20 otetaan käyttöön koko maassa viikolla 44. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella rajoitukset asetetaan Väyläviraston ohjeen mukaisessa laajuudessa viimeistään keskiviikkona 30.10.2019. Merkkien vaihto aloitetaan tiistaina 29.10.2019. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin jää talviajan 100km/h tieosuuksia noin 700 km.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 100 km/h nopeusrajoitus alenee 80 km/h:ssa 1 740 tiekilometrillä talvikauden ajaksi. Kainuun osuus tästä on 600 km. Maanteille jää talviajaksi 700 kilometriä 100 km/h nopeusrajoituksia. Kainuussa näitä teitä on 250 km.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan alueella on tulevalla talvikaudella yhteensä 180 km alennettua 70km/h nopeusrajoitusta kapeilla ja suhteellisen paljon raskasta liikennettä välittävillä maanteillä, joilla on myös tienvarsiasutuksesta johtuvaa kevyttä liikennettä. Kainuun alueella näitä rajoituksia ei ole käytössä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksilla on selkeät vaikutukset mm. onnettomuuksien vähenemiseen

Tutkimusten mukaan talvirajoitusten alaisilla maanteillä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät, liikenteen melu ja päällysteen kuluminen vähentyvät, samoin pakokaasupäästöt. Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentaminen lieventää myös hirvikolareiden seurauksia. 

Alennettujen nopeusrajoitusten arvioidaan vähentävän 15 % henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia ja 29 % kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Vuosien 2010–2014 liikenne- ja onnettomuusmäärillä vähentymä tarkoittaa vuosittain noin 36 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa vältetään kahdeksan kuolemantapausta. Tulosten perusteella talviajan nopeusrajoituksia suositellaan käytettäväksi edelleen, jotta vakavien tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä ei kasvaisi.

Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuusvastaava Seppo Heikkinen puh. 0295 038 242.

Kartta talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksista talvikaudella 2019-20 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä


Päivitetty