Tiedotteet 2019

Sidosryhmien tyytyväisyys Pohjois-Savon ELY-keskukseen on lisääntynyt (Pohjois-Savo)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteisen sidosryhmätutkimuksen mukaan sidosryhmien tyytyväisyys Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimintaan on kasvanut.   

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten joka toinen vuosi toteutettava yhteinen sidos-ryhmätutkimus toteutettiin nyt viidennen kerran. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1742 ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen osalta 156 yhteistyökumppania tai palveluntuottajaa.

Sidosryhmien Pohjois-Savon ELY-keskukselle antama kokonaistyytyväisyysarvosana on parantunut edelliseen mittaukseen verrattuna ja on erittäin hyvällä tasolla (4.08 asteikolla 1-5). ELY-keskusta pidetään asiantuntevana, osaavana, yhteistyötaitoisena ja helposti lähestyttävänä yhteistyökumppanina. Eniten kehittämistä vastaajien mukaan on ELY-keskuksen toimintatapojen yhtenäisyydessä sekä tehokkuudessa ja nopeudessa. Sidosryhmät pitävät yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa tärkeänä.

Ylijohtaja Kari Virranta iloitsee hyvistä tuloksista ja positiivisesta kehityksestä. Virrannan mukaan tulokset osoittavat, että ELY-keskus on pystynyt kehittämään toimintaansa jatkuvasti. Hän osoittaa kiitokset ELY-keskuksen asiantuntijoille ja heidän tekemälleen hyvälle työlle.

 

Kuva: Kokonaistyytyväisyys ELY-keskusten toimintaan. Vertailuvuodet 2017 – 2019.

Lisätietoja

Ylijohtaja Kari Virranta, p. 0295 026 699
Asiakkuuspäällikkö Terhi Nissinen, p. 0295 026 748

Valtakunnallinen uutinen: Sidosryhmät ovat tyytyväisiä ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintaan

 

 

 

 


Päivitetty