Tiedotteet 2019

Seinäjoen vedet juoksutetaan Kyrkösjärven ohi Rengosta (Etelä-Pohjanmaa)

Seinäjoen Energia Oy:n Kyrkösjärven voimalaitoksella rikkoontui päämuuntaja 27.11.2019 aamupäivästä. Päämuuntajan rikkoutumisen seurauksena vettä ei voida juoksuttaa voimalaitoksen läpi. Voimalaitoksen ohijuoksutus on kuitenkin käytössä. Korjaussuunnitelma valmistuu kahden viikon sisällä.

Kyrkösjärven voimalaitoksen päämuuntajan rikkoutuminen vaikuttaa Seinäjoen alueen vesien hallintaan.  Kyrkösjärven yläpuolelta tulevat Seinäjoen vedet joudutaan nyt juoksuttamaan kokonaisuudessaan Rengon padolta Kyrkösjärven ohittavan vanhan Seinäjoen uoman kautta Kyrönjokeen.

Seinäjoen vanhan uoman virtaama tulee siis olemaan lähiviikkoina selvästi normaalia suurempi.  Keskiviikkona 27.11.2019 juoksutus Rengon padolta vanhaan uomaan on 25 m³/s. Normaali talvijuoksutus on ollut 0,1 m3/s.

Lähipäivien sateet lisäävät alueen virtaamia, jos lämpötila on plussan puolella. Tämä tulee todennäköisesti lisäämään vanhan uoman juoksutuksia. Runsaat virtaamat voivat aiheuttaa hyydetulvien vaaraa tulevien pidempien pakkasjaksojen aikana.  Hyydetulva tarkoittaa sitä, että koskipaikat täyttyvät alijäätyneestä jääsohjosta, mikä aiheuttaa tulvaa koskien yläpuolella.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on Kalajärven ja Kyrkösjärven säännöstelylupien haltija.  Juoksutusjärjestelyistä vastaa Seinäjoen Energia Oy yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Lisätietoja:

  • Sähköenergiayksikön johtaja Kari Roos Seinäjoen Energia Oy:sta, kari.roos@sen.fi, puh. 0207 601 416.
  • Seinäjoen vesistön säännöstelystä lisätietoja antavat ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829 ja johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
  • Kyrkösjärven ja Kalajärven reaaliaikaisia vedenkorkeustietoja ja muitakin alueen ajankohtaisia vesistötietoja voi seurata Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän ymparisto.fi -palvelun kautta: www.ymparisto.fi/vesistoennusteet

 


Päivitetty