Tiedotteet 2019

Päästölaskuri julkaistu eläintilojen ammoniakkipäästöjen arviointia varten (Pohjalaismaakunnat)

Sikojen tai siipikarjan tehokasvatuksen parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevissa ns. BAT-päätelmissä edellytetään tilakohtaista ammoniakkipäästöjen tarkkailua vuosittain. Päästöjen tarkkailuun on annettu kolme vaihtoehtoista tapaa (massataselaskelmaan, päästömittauksiin tai päästökertoimiin perustuva), joilla toiminnanharjoittaja voi arvioida päästöjä. Ensimmäistä vaihtoehtoa eli massataseeseen perustuvaa arviota varten on nyt julkaistu päästölaskuri. Tarkkailuvelvoite koskee eläinsuojia, joissa on yli 40 000 siipikarjapaikkaa, yli 2 000 tuotantosikapaikkaa tai yli 750 emakkopaikkaa.

BAT-päätelmät ovat parasta käyttökelpoista tekniikkaa kuvaavia EU-määräyksiä ja niiden soveltaminen perustuu teollisuuspäästödirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU) täytäntöönpanoon. Jos eläinsuojassa on yli 40 000 siipikarjapaikkaa, yli 2 000 tuotantosikapaikkaa tai yli 750 emakkopaikkaa, sen ympäristöluvan lupamääräysten (mm. päästöraja-arvot ja tarkkailu) on perustuttava ns. BAT-päätelmiin. EU:n komissio on julkaissut siipikarjan tai sikojen tehokasvatuksen uudet BAT-päätelmät 21.2.2017.

Lisätietoja laskurista:

  • Erikoistutkija Juha Grönroos, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 128
  • Suunnittelija Joonas Munther, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 435

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelta:

  • Ylitarkastaja Jutta Lillberg-Puskala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 655

Päivitetty