Tiedotteet 2019

Kuuleminen alkaa Vetelin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista (Keski-Pohjanmaa)

Vetelin pohjavesialueet sijaitsevat pääosin Perhonjokilaaksossa ja osin sen itäpuolella olevalla harjujaksolla. Pohjavesialueita on ollut Vetelin kunnan alueella ennen luokitustarkistusta 12, joista 10 tärkeitä ja kaksi vedenhankintaan soveltuvia. Kuntarajoja ylittää kolme pohjavesialuetta.

Veteliin ehdotetaan jatkossa luokiteltavaksi kahdeksan pohjavesialuetta, joista neljä luokkaan 1, kolme luokkaan 2 ja yksi luokkaan 1E. Kaksi pohjavesialuetta ehdotetaan poistettavaksi luokituksesta. Pohjavesialueita ehdotetaan myös yhdistettäväksi.

Vetelin pohjavesialueilla on viisi käytössä olevaa yhdyskuntien pohjavedenottamoa, joista otetaan pohjavettä yhteensä noin 1100 m3/vrk.

Vetelin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä 2.12.2019 - 31.1.2020 välisenä aikana Vetelin kunnanvirastolla sen aukioloaikoina ma-pe klo 9-15 osoitteessa Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli ja sähköisesti osoitteessa:

www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Muutosehdotuksista pyydetään lausunnot Vetelin, Perhon ja Vimpelin kunnilta, Keski-Pohjanmaan liitolta sekä vesilaitoksilta, jotka ottavat alueilta vettä.  Myös kansalaisilla on mahdollisuus toimittaa ELY-keskukselle lisätietoa, joka on pohjavesialueiden luokituksen ja rajaamisen kannalta olennaista. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 31.1.2020 klo 16.00 mennessä joko postitse tai sähköpostilla:

Postiosoite: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamo, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Lisätiedot:

  • Ylitarkastaja Anne Petäjä-Ronkainen (anne.petaja-ronkainen(at)ely-keskus.fi), puh. 0295 024 221

Päivitetty