Tiedotteet 2019

Karttapalautekysely valtatien 3 suunnitelmista Helsingbyn ja Laihian välillä (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suunnittelee valtatien 3 parantamista Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian välillä. Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyen avataan karttapalautekysely, jonka kautta yleisöllä on mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista.

Karttapalautekyselyssä vastaajat voivat kommentoida arvioitavia linjausvaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Kyselyssä esitetään YVA:ssa arvioitavat linjausvaihtoehdot 1a, 1b, 2a, 2b ja 2c sekä niihin liittyvät rinnakkaistieyhteydet. Kysely on avoinna 21.11.–4.12.2019. Saatua palautetta hyödynnetään suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

Linkki kyselyyn sekä arvioitavien linjausvaihtoehtojen tarkemmat kuvaukset löytyvät hankkeen internetsivuilta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/vt3-parantaminen-helsingby-laihia. Internet-sivuilla kerrotaan myös YVA-menettelystä, suunnittelun etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista sekä hankkeen aikataulusta ja tavoitteista.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistuu keväällä 2020, jolloin siitä voi jättää mielipiteitä ja järjestetään yleisötilaisuus. YVA-menettelyn jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. Tämän jälkeen valitusta vaihtoehdosta laaditaan yleissuunnitelma 2020 loppuun mennessä

Lisätietoja:

Suunnitteluhankkeen internet-sivut: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/vt3-parantaminen-helsingby-laihia

Ympäristöhallinnon internet-sivut: www.ymparisto.fi/vt3helsingbylaihiaYVA

 

Hankkeesta vastaava: Eeva Kopposela, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh 0295 027 727

YVA-konsultti: Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy, puh 0400 355260

Tiesuunnittelu: Sanna Kaikkonen, Ramboll Finland Oy, puh 040 5957160


Päivitetty