Tiedotteet 2019

Kallioleikkauksen sortumien vuoksi valtatie 9:lle Mehtiöjärven kohdalle asetetaan alennettu nopeusrajoitus (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus asettaa alennetun nopeusrajoituksen Pieksämäen ja Rautalammin rajalla olevan, vt 9 Mehtiöjärven kallioleikkauksen kohdalle.

Kallioleikkauksessa on tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana kolme sortumaa, joista kaksi viimeistä kuluvan vuoden aikana. ELY-keskus on teettänyt syyskuussa 2019 kallioleikkauksen tarkastuksen. Tarkastuksessa todettiin, että vaarana on putoavien kivien päätyminen ajoradalle. Tarkastuksen jälkeen kallioleikkauksen puustoa on poistettu jatkosuunnittelua varten. Jatkosuunnittelu ja toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi kallioleikkauksen kohdalla käynnistetään mahdollisimman pian. Suunnittelun ja parantamistoimenpiteiden tarkka aikataulu ei ole kuitenkaan vielä tiedossa.

Koska tarkastuksen perusteella tehdyn analyysin perusteella on vaarana, että kivet ja lohkareet päätyvät ajoradalle ELY-keskus on päättänyt alentaa nopeusrajoitusta kallioleikkauksen kohdalla. Nopeusrajoitukseksi asetetaan toistaiseksi 50 km/h noin 500 metrin matkalle. Etenkin Jyväskylän suunnasta näkemä kallioleikkauksen kohdalla on varsin lyhyt, joten alhaisempi nopeus auttaa tiekäyttäjien havainnoimaan mahdollisesti ajoradalla olevat esteet.

Lisätietoja:

Aluevastaava Matti Antikainen, p. 0295 026 701, matti.antikainen@ely-keskus.fi
Johtaja Tommi Huttunen, p. 0295 026 655, tommi.huttunen@ely-keskus.fi


Päivitetty