Tiedotteet 2019

Ilmastonmuutos ja lämpenevät talvet tuovat haasteita ja vaikeuttavat maanteiden talvihoitoa (Keski-Suomi ja Itä-Suomi)

Sääolosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi aiemmista vuosikymmenistä. Talviset kelit alkavat myöhemmin ja kestävät lyhemmän aikaa. Ilmiön vaikutukset näkyvät laajalti Keski- ja Itä-Suomessa.

Talvihoitotoimenpiteiden kannalta hankalimpia kelejä ovat sellaiset, joissa lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin. Tilannetta pahentaa lauhtumisen aikainen runsas lumisade, joka voi muuttua alijäähtyneeksi vesisateeksi. Lumen ja sohjon poisto vie aikansa, eikä liukkautta voi näissä tilanteissa torjua ennakoivasti. Liukkaudentorjuntatoimenpiteiden jälkeenkin vesisateen jatkuminen voi huuhtoa suolan tai hiekan tieltä, jolloin kylmään tienpintaan saattaa muodostua liikenneturvallisuuden kannalta vaarallinen jääkerros.

– Tällaiset nopeat sään vaihtelut ovat yleistyneet ja niitä voi esiintyä läpi talven. Varsinkin Keski-Suomessa ilmiötä on ollut alkutalvesta, eikä onnettomuuksiltakaan olla vältytty. ELY-keskus on reagoinut tilanteeseen käymällä keskusteluja urakoitsijoiden kanssa siitä, miten jatkossa näissä tilanteissa voitaisiin toimia paremmin, toteaa kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen.

Vaihtelevien kelien lisäksi kunnossapidon haasteena on monin paikoin myös päällystettyjen teiden heikko kunto. Lisärahoituksella päällysteiden kuntoa voidaan lähivuosien aikana parantaa.

Maanteiden talvihoidon tasoa nostettu merkittävästi uudistettujen toimintalinjojen ja asiakaspalautteiden pohjalta

Vuoden 2019 alussa talvikunnossapidon hoitoluokka nousi usealla tiellä. Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella talvihoitoluokkia korotettiin noin 740 km:n matkalla (noin 13,5 % maantieverkosta) ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala) luokkia korotettiin noin 1 810 km:n matkalla (noin 11,5 % maantieverkosta). Hoitoluokkien korotukset kohdistuivat pääasiassa vilkasliikenteisille pääteille sekä keskivilkkaille seututeille.

– Parannusten ansiosta noin 90 % tieliikenteestä kulkee korkeimpien talvihoitoluokkien teillä. Verrattuna talveen 2017–2018, käytämme tänä talvena Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella noin 0,5 miljoonaa euroa ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella noin 1,5 miljoonaa euroa enemmän auraukseen ja muuhun talvihoitoon, kertoo kunnossapitovastaava Marja Bäck.

Lisäpanostukset ovat saaneet kiitosta tienkäyttäjiltä. Väyläviraston teettämän tutkimuksen mukaan viime talvena yksityishenkilöistä Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella 48 % oli tyytyväisiä talvikunnossapitoon, kun toissatalvena tyytyväisiä oli 37 %. Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella tyytyväisten osuus oli kasvanut 31 %:sta 50 %:iin.

Maanteiden talvihoidon tason parannuksia ja kohdistetumpaa kunnossapitoa luvassa myös tulevina vuosina

Talvihoidon kunnossapito kilpailutetaan viisivuotisina alueurakoina. Kilpailutusten yhteydessä otetaan käyttöön loput toimintalinjojen mukaisista kriteereistä, minkä myötä toimenpideajat vähäliikenteisillä teillä hiukan lyhenevät. Kilpailutusten yhteydessä otetaan käyttöön myös uusi urakkamalli, jossa korostuu tilaajan (ELY-keskus) ja urakoitsijan välinen yhteistyö.

– Uudessa urakkamallissa riskejä on pyritty jakamaan muun muassa kokonaishintaisista töistä luopumalla ja siirtymällä maksamaan tehdystä työstä. Tienkäyttäjille hyöty näkyy esimerkiksi parempana hoitotoimenpiteiden kohdistuksena ja ajoituksena. Uudessa urakkamallissa –  kuten vanhassakin – laaduntuottovastuu on urakoitsijalla.  Tilatun laadun toteutumista valvotaan ELY-keskuksen omana työnä sekä ostopalveluilla. Porrastetun kilpailutuksen vuoksi uudistusten käytäntöön vieminen tehdään alueittain vuosien 2019–2023 aikana, Partanen jatkaa.

Kuljettajien on syytä noudattaa varovaisuutta vaihtuvissa keliolosuhteissa

Tienkäyttäjien on hyvä muistaa, että talvihoidolla ei pystytä saavuttamaan kesäkelejä kaikissa olosuhteissa edes pääteillä. Talvihoidolla turvataan teiden liikennöinti kaikilla teillä. Pääteillä pyritään ennakoitavaan ja häiriöttömään liikenteeseen.  Ajonopeus tulee kuitenkin sovittaa aina vallitsevien kelien mukaan. On normaalia, että liukkautta saattaa esiintyä ajoittain ja ajoaika voi pidentyä. Talvikeleillä kannattaakin varata suosiolla reilummin aikaa matkantekoon.

Lisätietoja:

Kunnossapitovastaava
Marja Bäck
p. 0295 026 703

Kunnossapitoyksikön päällikkö
Vesa Partanen
p. 0295 026 750

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tienkäyttäjät voivat Ilmoittaa akuuteista ongelmista Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100 (24/7, pvm/mpm)
Palautetta talvikunnossapidosta Palauteväylän kautta: https://palautevayla.fi/aspa
Ajantasainen tieto talvikunnossapidosta (esim. auraus, suolaus ja hiekotus): https://liikennetilanne.tmfg.fi/


Päivitetty