Tiedotteet 2019

Hiipuva talouskehitys ja pula osaajista jarruttavat Pohjois-Pohjanmaan kasvunäkymiä (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeinojen ja työmarkkinoiden yleisnäkymät jatkuvat vielä positiivisina, vaikka talouden kasvu hidastuu ja työttömyys ei enää merkittävästi alene. Kiihkein nousukausi on maassamme ohitettu, mutta monella Pohjois-Pohjanmaan yrityksellä menee edelleen hyvin eikä tuotantoon tai tilauksiin odoteta merkittäviä heikennyksiä lähiaikoina. Avoimia työpaikkoja on runsaasti tarjolla, mutta moni työnantaja kohtaa vaikeuksia löytää sopivaa henkilöstöä tarpeisiinsa. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta "Alueelliset kehitysnäkymät" –raportista, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on koostanut maakuntaamme kuvaavan osuuden. 

Pohjois-Pohjanmaan päätoimialojen yleisnäkymät ovat yhä myönteiset, vaikka liikevaihto- ja henkilöstökehitys ovat hiipuneet aiemmasta. Valtaosassa yrityksiä kapasiteetti on täyskäytössä, eikä merkittäviä lähiajan negatiivisia muutostekijöitä ole näköpiirissä. Maakunnassa on meneillään huomattava määrä monivuotisia investointeja, jotka tukevat maakunnan tuotannollista pohjaa ja ylläpitävät työllisyyttä.

" Elinkeinoelämän näkymät näyttävät vielä hyviltä, ja meillä ei ole varaa kasvun hiipumiseen. Tulemme tarjoamaan tehostetusti yrityksille kansainvälistymis- ja muita palveluja sekä työnhakijoille tukea kasvun turvaamiseksi ja kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi", toteaa johtaja Petri Keränen Pohjois-Pohjamaan ELY-keskuksesta.

Stora Enson Oulun tehtaan tuotantouudistus on merkittävin yksittäinen muutostekijä lähiaikoina. Tuotannon muuttaminen paperista pakkauskartonkeihin vapauttaa huomattavan määrän työntekijöitä tehtaalta ja sen alihankintaketjuista vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakentaminen on ollut vahva kasvuala. Suhdannenäkymät ovat aiempaa vaisummat, mutta eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata on edelleen runsaasti isoja hankkeita vireillä tai käynnistymässä. Palveluissa erityisesti ICT:n sisällöntuotanto, hoivapalvelut ja matkailu ovat kasvaneet erittäin myönteisesti niin yritysmäärän, liikevaihdon kuin henkilöstönkin määrällä mitattuna.        

Pohjois-Pohjanmaan työllisyys ei merkittävästi enää kasva, mutta toisaalta merkittävää välitöntä pudotustakaan ei ole nähtävissä. Moni työnantaja pohtii aiempaa tarkemmin henkilöstön lisäystarpeita. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa on ollut tarjolla tänä vuonna keskimäärin 9000 työpaikkaa kuukaudessa (koko kuun ajan) ja myös uusien paikkojen määrät ovat kuukausittain selvästi korkeampia kuin vuosi sitten. Osaavan työvoiman saatavuus on isoin työmarkkinahaaste. Tilanne on hieman hellittänyt viime syksystä, mutta edelleen monilla työnantajilla on isoja vaikeuksia löytää henkilöstöä tarpeisiinsa. Työvoimapulaa koetaan erityisesti ICT:n, metalli- ja konepajateollisuuden, rakentamisen, kuljetuksen, myynnin, ravitsemisen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen aloilla. Useiden alojen erityisosaajia on vähän vapaana omassa maakunnassamme ja jopa valtakunnallisesti, mutta moni on kohdannut vaikeuksia löytää tekijää perustehtäviinkin. Yhä enemmän odotuksia ladataan kansainvälisen rekrytoinnin hyödyntämiseen.

"Tilastokeskuksen tuore pitkän ajan väestöennuste aiheutti ymmärrettävää huolestuneisuutta maakunnan tulevaisuudesta. Määrällisesti Pohjois-Pohjanmaalla riittää kyllä lähivuosina työikäistä väestöä. Kohtaannossa on kyse usein yksilön taidoista suhteessa työnantajatarpeisiin kuin myös fyysisistä etäisyystekijöistä. Osaamisen ajantasaisuus ja mahdollisuus liikkua edistävät usean työnhakijan kiinnittymistä työelämään", muistuttaa asiantuntija Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

"Alueelliset kehitysnäkymät" on Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema raportti elinkeinojen ja työmarkkinoiden tilanteesta ja näkymistä vuoden päähän eri alueilla. Raportti julkaistaan 2 kertaa vuodessa ja ne löytyvät osoitteesta https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kokoaa raportin Pohjois-Pohjanmaan osuuden. Valmistelussa hyödynnetään kattavasti mm. eri tilastoja, talous- ja suhdanneraportteja sekä Pohjois-Pohjanmaalta kerättyä asiantuntijatietoa.

Lisätietoja:

Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0400 197 187
Asiantuntija Jarkko Pietilä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 026 727
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty