Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Työttömyys selvästi alemmalla tasolla kuin vuoden 2015 syyskuussa (Lappi)

Lapissa on tänä vuonna ollut joka kuukausi vähemmän työttömiä kuin viime vuonna ja työttömyyden aleneminen on viime kuukausina nopeutunut. Syyskuun lopussa työttömänä oli 12 400 työnhakijaa, mikä on 840 (-6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli syyskuun lopussa vain vähän enemmän kuin kolme vuotta sitten. Nuorten alle 25 -vuotiaiden työttömyys aleni viime vuoden syyskuusta peräti 17 %:lla. Työttömyys väheni kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi yli 60-vuotiailla.   

Työttömyys vähenee Lapissa nopeammin kuin koko maassa. Vuoden takaiseen verrattuna vähennystä on tapahtunut maakunnan kaikissa seutukunnissa. Työttömyys aleni suhteellisesti eniten Torniolaaksossa ja määrällisesti eniten Kemi-Tornio -alueella.

Lisääntynyt työvoiman kysyntä näkyy TE-toimistoon ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrän kasvuna. Lapissa oli syyskuussa avoinna peräti 3 500 TE-toimistoon ilmoitettua työpaikkaa. Suurin osa avoimista työpaikoista on yrityksissä.

Lapin ELY-keskuksen syyskuun 2016 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx  

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Tiina Keränen, 0295 039 636

Seraava työllisyyskatsaus (lokakuu 2016) julkaistaan 22.11.2016

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain TEM:n ToimialaOnline –palvelusta: www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot.


Päivitetty