Projektit ja hankkeet Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla

Liikenne ja infrastruktuuri

Katso lisää vasemmasta laatikosta kohdasta tiehankkeet

Ympäristö ja luonnonvarat

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

EgoPrise - E-GOvernment solutions as instruments to qualify the public sector for the specific needs of small and medium sized enterPRISEs (SMEs) in the rural Baltic Sea Region

EU:n Itämeriohjelman osarahoittamassa EgoPrise hankkeessa pyritään kehittämään Itämeren maaseutualueiden julkishallinnon palveluita vastaaman paremmin elinkeinoelämän tarpeita sähköisten palveluiden avulla. Yksi päätavoitteista on pk-yritysten ulkomaisen työvoiman rekrytoimis- ja palkkausprosessin helpottaminen.

Hankkeessa on mukana 22 partneria kahdeksasta Itämeren alueen valtiosta. Suomesta hankkeeseen osallistuvat Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (liiketalouden yksikkö), Etelä-Pohjanmaan kauppakamari sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti on kolmivuotinen ja se käynnistyi joulukuussa 2009.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajana hankkeeseen osallistuu ylitarkastaja Mauno Salmela, puh. 040 536 8065, mauno.salmela@ely-keskus.fi

Päivitetty