Tiedotteet 2020

Uudenmaan alueelle lähes 8,4 miljoonaa euroa hankerahoitusta ja tukea yrityksille (Uusimaa)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt tammi-kesäkuussa 2020 Uudenmaan alueelle lähes 8,4 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta sekä kansallista rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin.

ESR-rahoitusta Uudellemaalle myönnettiin 5,4 miljoonaa euroa, jolla rahoitettiin 22 uutta hanketta. Hankkeista osa toimii ylimaakunnallisena myös muiden maakuntien alueella. Suurimman rahoituksen, 527 995 euroa, on saanut Vantaan kaupunki yhdessä Hyria koulutus Oy:n ja Kouvolan seudun ammattiopiston kanssa toteutettavaan NEWLOG -hankkeeseen, jolla tavoitellaan ratkaisuja logistiikka-alan voimakkaaseen murrokseen. Vantaan kaupunki sai rahoituksen yhdessä useamman muun toimijan kanssa myös Tsempataan töihin -hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien työllisyyttä edistävää kumppanuusverkostoa ja tavoitellaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan parempaa kohtaamista. Uudenmaan alueelle rahoitettiin myös useita muita maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä hankkeita.

Muita rahoitettuja ESR-hankkeita Uudenmaan alueella ovat mm. Metropolia ammattikorkeakoulun CLEMET - Cleantech Mobility Education for Tommorrow -hanke, jossa keskitytään nopeasti kehittyvän ajoneuvotekniikan alan muutostarpeisiin. Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke puolestaan pureutuu JEESI -hankkeellaan yksin- ja pienyrittäjien työhyvinvointi- ja jaksamishaasteisiin.

Yrityksen kehittämispalveluiden osuus rahoituksesta Uudellamaalla on lähes 3 miljoonaa euroa, josta yli 2,6 miljoonalla eurolla tuettiin konsultointipalveluiden hankintaa yritysten kehittämisen tueksi. Kehittämispalveluiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti koronaepidemian aikana. Konsultoinnin lisäksi rahoitusta myönnettiin analyysi-palveluun sekä yrityksen avainhenkilöstön koulutukseen.

Etelä-Suomeen yhteensä 21,4 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta 

Hämeen ELY-keskus myöntää EU rakennerahastorahoitusta sekä rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueille. Koko alueelle myönnettiin tammi-kesäkuun 2020 aikana yritys- ja hankerahoitusta 21,4 miljoonaa euroa.

Noin 8,3 miljoonalla eurolla rahoitettiin uusia alueellisia ESR-hankkeita. Eniten rahaa myönnettiin Uudenmaan alueelle, noin 5,4 miljoonaa euroa. Alueellisia ESR-hankkeita käynnistyi myös Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Osa rahoitetuista hankkeista toimii useamman maakunnan alueella. 

Valtakunnalliseen 6Aika ESR-hankekokonaisuuteen rahoitettiin neljä uutta hanketta, yhteensä 3 miljoonan euron summalla. Kestävän kaupunkikehittämisen strategiaa 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit, kuutoskaupungit, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. 

Loput rahoituksesta, lähes 9,9 miljoonaa euroa, muodostui yritystuista. Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin lähes 3,8 miljoonaa euroa, yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeisiin myönnettiin 2,1 miljoonaa euroa ja yrityksen kehittämispalveluihin lähes 4,2 miljoonaa.

Kokonaisrahoitus tammi-kesäkuussa 2020.

Kuva: Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön myöntämä EAKR-yritysrahoitus, ESR-rahoitus toimintalinjoittain ja kansallinen yritysrahoitus Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla tammi-kesäkuussa 2020.

Liitteet:

Rahoitetut ESR-hankkeet tammi-kesäkuu 2020 (pdf)

Rahoitetut yritysten kehittämishankkeet ja toimintaympäristöavustus (EAKR) tammi-kesäkuu 2020 (pdf)

 

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

ELY-keskus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto.


Päivitetty