Tiedotteet 2019

Raskaan liikenteen taukopaikoille on kova tarve pääkaupunkiseudulla (Uusimaa)

Raskaan liikenteen taukopaikoille ja niiden yhteyteen sijoittuville kuljettajapalveluille on yhä suurempi tarve pääkaupunkiseudulla. Taukopaikkoja tarvitaan, jotta välttämättömät tavarakuljetukset sujuvat: satamiin, logistiikkakeskuksiin ja rakennustyömaille saadaan toimitettua kuljetukset luotettavasti oikeaan aikaan ja kuljettajat voivat pitää lakisääteisiä taukoja. Tarvetta on noin 2-3:lle merkittävän kokoiselle raskaan liikenteen taukopaikka-alueelle enintään 30 minuutin ajoajan päässä Helsingin satamista, Helsinki-Vantaan lentoasemalta, suurista rakennustyömaista tai Kehä III:n varren logistiikka-alueilta.

Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin seudun liikenne (HSL) ovat yhteistyössä kuntien kanssa selvittäneet taukopaikkojen rakentamisen kustannus- ja vastuunjakomallia. Mallissa esitetään, että valtion osuus taukopaikkojen rakentamisen investoinneista on 75% ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen osuus 25% riippumatta taukopaikan sijaintikunnasta.  Kuntien osuudet jaettaisiin kunnan väliluvun perusteella, sillä tavarankuljetusten volyymi ja tarve korreloi varsin hyvin asukasmäärän kanssa. Jakomalli on kirjattu myös keväällä hyväksyttyyn Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) 2019 suunnitelmaan.

Rekka Hämeenlinnanväylällä. Kuva: Memmi Ojantola

Kuljetusalan toimijat ja etujärjestöt pitävät taukopaikka-alueiden puutetta vakavana ongelmana, johon pitäisi löytää pikainen ratkaisu. Asia on ollut esillä ja siihen on haettu erilaisia ratkaisuja jo vuosien ajan. Riittämätön taukopaikkatarjonta johtaa kuljetusten viivästymiseen, logististen kustannusten nousuun sekä haitalliseen pysäköintiin katujen varsilla ja muilla raskaalle liikenteelle soveltumattomilla alueilla. Ammattiliikennettä säätelevä ajo- ja lepoaikalainsäädäntö edellyttää taukoja tietyin välein, mutta liikenneinfrastruktuuri ei siihen kuitenkaan kaikilta osin tällä hetkellä vastaa.

Suurin ongelma taukopaikkatarpeen ratkaisemisessa on, ettei riittävän suuria maa-alueita pääväylien liittymien tuntumasta saada taukopaikkakäyttöön. Taukopaikoille soveltuvat alueita tulisi osoittaa jo kaavoitukseen yhteydessä ja niiden toteutumista edistää ripeästi kuntien ja valtion yhteistyössä.

ELY-keskuksen raportti (18/2019)   "Raskaan liikenteen taukopaikat Helsingin seudun MAL-prosessissa" on ladattavissa täältä >

 

Lisätietoja:

  • Uudenmaan ELY-keskus, Janne Kojo, p. 0295 021 296
  • HSL, Osaston johtaja Sini Puntanen, p. 040 501 3362

Päivitetty