Tiedotteet 2019

Maantien 816 (Hailuodontie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Salonpääntie - Riutunkarin lauttaranta, Oulu (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelmaa jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta maantielle 816 (Hailuodontie). Väylä suunnitellaan rakennettavaksi maantien pohjoispuolelle välille Salonpääntie - Riutunkarin lauttaranta. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisen mukavuutta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi rakennetaan välille Salonpääntie - Riutunkarin lauttaranta, ajoneuvoliikenteestä erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä maantien pohjoispuolelle. Hankkeen myötä myös autoliikenteen sujuvuus paranee, kun ajoradalla nykyisin liikkuvat jalankulkijat ja pyöräilijät siirtyvät erilliselle väylälle.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle ja asianosaisille tiistaina 17.9.2019 klo 17.00 – 18.30 Oulunsalo-talolla, Mäntypellonpolku 10, Oulunsalo.

Tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2019, jonka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Oulun kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäville, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Hankkeesta laaditaan tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen erillinen rakennussuunnitelma, joka valmistuu helmikuun 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen, kun Traficom on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen ja rakentamiseen on olemassa rahoitusvaraus.  Rakentamistyön ajankohdasta ei ole päätöstä. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Lisätietoja:

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 259, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Liikenneinsinööri Erkki Martikainen, Oulun kaupunki, p. 044 703 2113, etunimi.sukunimi@ouka.fi
Projektipäällikkö Viljo Heikkinen, WSP Finland Oy, p. 040 566 7034, etunimi.sukunimi@wsp.com


Päivitetty