Valtionavustukset

Kunnille valtionavustusta joukkoliikenteeseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteen korvaamiseen enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaan.  Hyväksyttävinä kustannuksina ei pidetä kustannuksia, joihin tuensaaja saa tai on saanut muuta julkista tukea.

Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää valtionavustusta yhdelle tai useammalle oman alueensa kunnalle liikenteen palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen tai kokeiluhankkeisiin enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektihallinnasta ja ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

TIETOA ALUEELTA

Valtionavustukset - Keski-Suomi

20.8.2019

Vuonna 2019 ELY-keskus on myöntänyt toimivalta-alueensa kunnille valtionavustusta yhteensä      190 222 euroa. Avustusta myönnettiin anotusta summasta :

Suunnitteluhankkeisiin 100 %, PSA:n mukaisen liikenteen järjestämiseen 25-50 %, palvelu- ja asiointiliikenteeseen 0%.

21.1.2019

Vuonna 2019 ELY-keskus rahoittaa alueensa joukkoliikennettä yhteishankkimalla joukkoliikennettä kuntien kanssa sekä myöntämällä valtionavustuksia.

Joukkoliikenteen valtionavustuksen hakeminen Keski-Suomessa vuonna 2019

Seurantalomakkeet:
Paikallisliikenneostojen seurantalomake 1.1. - 31.12.(xls, 27,5 k)
Palveluliikenteen seurantalomake 1.1. - 31.12. (xls, 27,0 k)
Seutulippujen seurantalomake 1.1. - 31.12. (xls, 39,5 k)
 


Päivitetty