Valtionavustukset

Kunnille valtionavustusta joukkoliikenteeseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteen korvaamiseen enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaan.  Hyväksyttävinä kustannuksina ei pidetä kustannuksia, joihin tuensaaja saa tai on saanut muuta julkista tukea.

Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää valtionavustusta yhdelle tai useammalle oman alueensa kunnalle liikenteen palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen tai kokeiluhankkeisiin enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektihallinnasta ja ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

TIETOA ALUEELTA

Valtionavustukset - Uusimaa ja Häme

(Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.)

Vuodelle 2019 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2019 ELY-keskus rahoittaa alueensa joukkoliikennettä yhteishankkimalla joukkoliikennettä kuntien kanssa sekä myöntämällä valtionavustuksia. Lisäksi ELY-keskus ostaa vähäisessä määrin joukkoliikenteen suunnittelupalveluja sekä maksaa hankittavan liikenteen lippujärjestelmän kuluja.

Kunnat ovat hakemuksissaan esittäneet vuodelle 2019 valtionavustuksen tarpeekseen 6 101 673 euroa. Kunnille myönnetään valtionavustusta yhteensä 3 180 698 euroa (vuonna 2018 valtionavustuksia maksettiin kunnille 3 564 322 euroa).

Seurantatietojen ilmoituslomakkeet:

 

Vuoden 2019 valtionavustukset

Vuoden 2019 joukkoliikenteen valtionavustusmenettely:

Liikenteen palvelujen valtionavustusten hakumenettely Uudenmaan ELYkeskuksen
alueella vuonna 2019
(pdf, 137 kt)

Valtioneuvoston asetusliikenteen palvelujen valtionavustuksista 509/2018
 

Valtionavustushakemus Suomi.fi -sivustolta:
Suomi.fi joukkoliikenteen valtionavustushakemus

 

Vuodelle 2018 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2018 kunnat ovat hakemuksissaan esittäneet valtionavustuksen tarpeekseen 6 263 476 euroa. Kunnille myönnetään valtionavustusta yhteensä 3 718 432 euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2018

 

Vuodelle 2017 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2017 kunnat ovat hakemuksissaan esittäneet  valtionavustuksen tarpeekseen 7 059 670 euroa. Kunnille myönnetään valtionavustusta yhteensä 3 505 868 euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2017

 

Vuodelle 2016 myönnetyt valtionavustukset

Kunnat ovat hakemuksissaan esittäneet vuodelle 2016 valtionavustuksen tarpeekseen 6 225 838 euroa. Kunnille myönnetään valtionavustuksia yhteensä 3 232 833 euroa, joka on 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2015. Valtionavustusten määrää voitiin lisätä, koska Uudenmaan ELY-keskus sai järjestämissään tarjouskilpailuissa hintatasoltaan ennakoitua edullisemmat tarjoukset. Lisäksi vanhanmalliset päättyneet ostosopimukset eivät aiheuttaneet uudelleen hankintaa.

Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2016.

 

Vuodelle 2015 myönnetyt valtionavustukset

Kunnat ovat hakemuksissa esittäneet vuodelle 2015 valtionavustuksen tarpeekseen 6 456 508 euroa. Kunnille myönnetään yhteensä 2 029 427 euroa (vuonna 2014 valtionavustuksia maksettiin kunnille 2 236 966 euroa). Syynä vähennykseen on ostoliikenteen määrän lisääntyminen siirtymäajan sopimusten päättyessä ja määrärahojen niukkuus.

 

Vuodelle 2014 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2014 kunnat ja kuntayhtymät jättivät Uudenmaan ELY-keskukselle valtionavustushakemuksia 5,5 miljoonan euron edestä. Määrärahojen niukkuudesta johtuen ELY-keskus myönsi avustuksia 2,2 miljoonaa euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2014.

 

Vuodelle 2013 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2013 kunnat ja kuntayhtymät jättivät Uudenmaan ELY-keskukselle valtionavustushakemuksia 4,5 miljoonan euron edestä. Määrärahojen niukkuudesta johtuen ELY-keskus myönsi avustuksia 2,7 miljoonaa euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2013.

 

Vuodelle 2012 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2012 kunnat ja kuntayhtymät jättivät Uudenmaan ELY-keskukselle valtionavustushakemuksia 7,3 miljoonan euron edestä. Määrärahojen niukkuudesta johtuen ELY-keskus myönsi avustuksia 4,7 miljoonaa euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2012.


Päivitetty