Uutiset 2019

Väylän panostus talvihoitoon näkyy tienkäyttäjien tyytyväisyydessä teiden talvihoitoon

Sekä yksityisautoilijoiden että raskaan liikenteen kuljettajien tyytyväisyys teiden talvihoitoon on noussut selvästi viime vuodesta. Tämä käy ilmi Väylän talven 2018-19 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen ennakkotiedoista.

"Talvikunnossapidolla on erittäin suuri merkitys liikennejärjestelmän toimivuudelle ja sitä kautta kansalaisten sujuvalle liikkumiselle ja elinkeinoelämän kuljetuksille koko maassa. Väylällä ja ELY-keskuksilla tilaajina sekä teiden kunnossapitoa toteuttavilla yrityksillä talvikunnossapidon käytännön toteuttajina, on näiden turvaamisessa keskeinen rooli", sanoo Väylän pääjohtaja Kari Wihlman. "Haluankin kiittää sekä ely-keskuksia että kunnossapitourakoitsijoita hyvästä suorituksesta ja yhteistyöstä kuluneella talvikaudella."

Lue lisää:

Väylän panostus talvihoitoon näkyy tienkäyttäjien tyytyväisyydessä teiden talvihoitoon (Väyläviraston uutinen 8.5.2019)


Päivitetty