Uutiset 2019

Pirkanmaan KEINO-muutosagenttia kannattaa hyödyntää hankinnoissa (Pirkanmaa)

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus, KEINO-osaamiskeskus, on viime kesästä tukenut ja auttanut julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä. Osaamiskeskuksen tarkoituksena on edistää kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja valtiolla, kunnissa ja muissa julkisissa organisaatioissa tarjoamalla muun muassa tietoa hankintojen toteuttamisesta ja jo toteutetuista esimerkeistä.

KEINO-osaamiskeskuksen toiminnan koordinoinnista vastaa Motiva ja muutamille alueille on myös nimetty KEINO-muutosagentteja tukemaan alueen hankintayksiköitä hankinnoissa. Tammikuussa 2019 KEINO-muutosagentit aloittivat Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla, ja kokeilua ollaan laajentamassa kevään aikana viidelle muullekin alueelle. Pirkanmaalla KEINO-muutosagenttina toimii Antti Savola.

- Pirkanmaalla on jo asiantuntevaa hankintaosaamista ja myös halukkuutta hankintojen ja hankintakriteerien edelleen kehittämiseksi löytyy. Ja vaikka hankintatarpeet vaihtelevatkin, alueen eri toimijat ovat halukkaita yhteistyöhön, kertoo Antti Savola.

- Esimerkiksi erilaiset avoimet markkinavuoropuhelutilaisuudet on koettu tärkeäksi eri toimijoiden välillä. Rakennushankkeet, kuten koulut, paloasemat, sairaalat, infra sekä niihin liittyvät ympäristökriteerit ja sosiaalisen vastuullisuuden mukaiset työllistämiskriteerit ovat usein keskustelunaiheina. Allianssimallit, neuvottelumenettelyt sekä myös erilaiset vaikuttavuusinvestointimahdollisuudet kiinnostavat monia toimijoita ja näiden avulla onkin saatu hyviä tuloksia aikaiseksi. Hankinnat tulisikin ensisijaisesti nähdä tulosten ostamisena pelkän tilaamisen sijaan, painottaa Savola.

Valtion ja kuntien vuosittaisten hankintojen eli erilaisten palveluiden ja hyödykkeiden yhteenlaskettu arvo on arviolta 35 miljardia euroa. Myös valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto tiedottivat hiljattain julkisten hankintojen yhteistyöfoorumi Hankinta-Suomen perustamisesta. Hankintojen yhteistyöfoorumi laatii Suomelle yhteisen julkisten hankintojen strategian, joka tavoittelee hankintojen vaikuttavuuden parantamista sekä dialogia valtion ja kuntien kesken. Foorumin jäseneksi kutsutaan hankintaorganisaatioiden johtoa kunnista ja valtiolta. Keskusteluun tuodaan mukaan myös tarjoajayritysten edustajia sekä asiantuntijaorganisaatioita.

Lisätietoja:


Päivitetty