Uutiset 2019

Korvauksia haettavissa rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat maksaneet avustuksia rauhoitettujen eläinten vuonna 2018 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi tähän mennessä yhteensä noin 862 000 euroa. Suurin osa, noin 836 500 euroa, on kohdistunut maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin. Korvauksia vuonna 2018 sattuneista vahingoista on mahdollista hakea vielä 31.5.2019 saakka tapauksissa, joissa sato- tai muu vahinko on todennettavissa vasta keväällä 2019.

Vuoden 2019 vahingoista voi hakea avustusta pääsääntöisesti 31.12.2019 mennessä ja tapauskohtaisesti vuoden 2020 toukokuun loppuun mennessä. Riippumattoman asiantuntijan tulee aina todentaa vahingot. Maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vahingoista maksetaan paliskunnille 30.10.2019 mennessä sen mukaan, miten maakotkien pesinnät ovat poronhoitoalueella onnistuneet.

Avustushakemukset ovat vähenemässä edellisvuoteen nähden merkittävästi. Vuonna 2017 avustuksia maksettiin ennätysmäärä, noin 1 250 000 euroa. Vuoden 2017 poikkeukselliset sääolosuhteet ovat keskeisin syy hakemusmäärien väliselle erolle. Naakkavahinkojen hakemukset vähenivät huomattavasti, kun naakka siirrettiin metsästyslain muutoksen (555/2018) nojalla luonnonsuojelulain rauhoituksen piiristä pesimäajan ulkopuolella metsästettäväksi rauhoittamattomaksi lajiksi. Elokuun 2018 jälkeen sattuneista naakkavahingoista ei siten ole enää maksettu avustuksia.

Lue lisää:


Päivitetty