Uutiset 2019

Helsingin Haaganpuron vaelluskaloista huolehditaan yhteistyössä (Uusimaa)

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa Helsingin Haaganpuron sade- ja sulamisvesiä kuljettavan hulevesiputken. Saneeraustyöhön liittyy erityishaasteita, sillä hulevesiputki kulkee vilkkaan Hämeenlinnanväylän kyljessä ja Haaganpurossa esiintyvä uhanalainen taimen käyttää putkea vaellusreittinään.

Taimenten kulku- ja elinolosuhteiden varmistamiseksi saneerausta on suunniteltu yhteistyössä HSY:n, Vaelluskala ry:n, Helsingin kaupungin sekä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Yhteisissä keskustelutilaisuuksissa on rakennettu hulevesien ohjauksen kokonaissuunnitelmaa, joka tukisi mahdollisimman hyvin vaelluskalojen elinympäristöä. ELY-keskus on hyväksynyt saneerauksessa käytettävän menetelmän.

"Yhteistyö on sujunut hyvässä hengessä ja näin projektissa päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen taimenten vaellusreitin kannalta", kertoo siltainsinööri Juha Noeskoski.

Tulevan työn ohella ELY-keskus suunnittelee Hämeenlinnanväylän alittavan osuuden puhdistamista tavoitteenaan helpottaa kalojen kulkua ja elinolosuhteita. Uoman avo-osuus tullaan siirtämään myöhemmin Metsäläntien rampin putkisillan uusimisen yhteydessä toiseen paikkaan, jotta kaloille koituisi mahdollisimman vähän häiriötä.

Lue lisää hulevesiputken saneerauksesta HSY:n tiedotteesta


Lisätiedot:

Lisätietoja Metsäläntien rampin alittavan osuuden puhdistamisesta antaa siltainsinööri Juha Noeskoski, 050 350 9011, juha.noeskoski@ely-keskus.fi


Päivitetty