Uutiset 2018

Ratkaisuja vesikriiseihin, särkikala herkkuruuaksi ja veneille oma Airbnb - Hallitukselta 1,4 miljoonan euron potti siniseen biotalouteen (Etelä-Savo)

Hallitus tukee kymmentä veteen ja vesiosaamiseen liittyvää kokeilu- ja kehittämishanketta. Maa- ja metsätalousministeriö ja Etelä-Savon ELY-keskus jakavat 1,4 miljoonaa euroa vesialan kansainvälistymiseen, vesistömatkailuun sekä vesistöjen ravinteiden ja energian uudenlaiseen hyödyntämiseen.

Hankkeissa luodaan toimintamalleja, jotta Suomen vesihuoltoa uudistavien yritysten asema vahvistuisi myös globaaleilla markkinoilla. Lisäksi käynnistetään hankkeita, joilla tuotteistetaan sinilevän tunnistavaa myrkkytestiä ja kehitetään kustannustehokkaita ratkaisuja vajaasti hyödynnettyjen särkikalojen käsittelyyn ja jalostamiseen. Hankkeissa edistetään myös yksityisen sekä julkisen sektorin kumppanuuksia. Ne ovat osa hallituksen biotalouden kärkihanketta.

– Tukipäätöksissä painotettiin rohkeita kokeiluja sekä hankkeita, joiden uskotaan tuovan kasvua vesialan kansainväliseen liiketoimintaan, matkailuun ja vesistöjen ravinteiden kierrätykseen. Onnistuessaan uudet toimintamallit ovat monistettavissa muuallekin. Esimerkiksi suomalaisten yritysten veden puhdistukseen kehittämät ratkaisut kiinnostavat maailmalla, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Hankkeita hallinnoi Etelä-Savon ELY-keskus. Hakemuksia tuli 60, joista kymmentä hanketta rahoitetaan.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa