Työvoimapalvelut

Työvoimapalvelut ovat TE-toimistojen henkilöasiakkaille, yrityksille ja yhteisöille tarjoamia TE-palveluja, joilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden työllistymistä sekä kansalaisten työllistymiskyvyn kehittymistä.

ELY-keskukset

  • ohjaavat TE-toimistoja niiden tavoitteiden saavuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys-, yrittäjyys- ja työvoimapolitiikan sekä maahanmuuttopolitiikan mukaisesti.
  • ohjaavat ostopalveluna tuotettavien työvoimapalvelujen suunnittelua, seurantaa ja kehittämistä
  • hankkivat palveluja yhteistyössä TE-toimistojen kanssa.

TE-toimistojen tarjoamia työvoimapalveluja ovat ammatillinen työvoimakoulutus, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä erilaiset valmennus- ja asiantuntijapalvelut. Lisäksi ELY-keskukset ja TE-toimistot suunnittelevat ja hankkivat ammatillista koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa.

Palvelut hankitaan tarjouskilpailun perusteella noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä.

  • Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa.
  • ELY-keskukset ottavat parhaillaan käyttöön sähköistä kilpailutusratkaisua, Hanki-palvelua. Hanki-palvelussa hankintayksiköt tekevät tarjouspyynnöt sähköisesti. Vastaavasti tarjoajien on helppoa ja nopeaa jättää tarjouksensa sähköisesti.

Hankintakäytännöissä voi olla alueellisia eroja, joten tutustu oman alueesi käytäntöihin valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -valikosta haluamasi alue.

TIETOA ALUEELTA

Työvoimapalvelut - Etelä-Savo

Ajankohtaista

Ammatillinen työvoimakoulutus

Ammatillinen työvoimakoulutus on hyvä tapa kehittää omaa osaamista ja hankkia uusia taitoja.

Tutustu Hae ammatilliseen työvoimakoulutukseen -videoon:

Roihu -hanke

Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamassa ESR-hankkeessa on tarjolla koulutusta jo toimiville yrityksille.

Lisätietoa hankkeesta:

Minä pystyn -hanke

Etelä-Savon ELY-keskuksen hankkeessa toteutettiin yrityskontaktointia palvelutarpeiden esiin saamiseksi, työnvälitystä, työllistymismahdollisuuksien parantamista työvoimakoulutuksella ja palkkatuella Etelä-Savossa. Kohderyhmänä olivat 30 – 54-vuotiaat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt.


Päivitetty