Työvoimapalvelut

Työvoimapalvelut ovat TE-toimistojen henkilöasiakkaille, yrityksille ja yhteisöille tarjoamia TE-palveluja, joilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden työllistymistä sekä kansalaisten työllistymiskyvyn kehittymistä.

ELY-keskukset

 • ohjaavat TE-toimistoja niiden tavoitteiden saavuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys-, yrittäjyys- ja työvoimapolitiikan sekä maahanmuuttopolitiikan mukaisesti.
 • ohjaavat ostopalveluna tuotettavien työvoimapalvelujen suunnittelua, seurantaa ja kehittämistä
 • hankkivat palveluja yhteistyössä TE-toimistojen kanssa.

TE-toimistojen tarjoamia työvoimapalveluja ovat ammatillinen työvoimakoulutus, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä erilaiset valmennus- ja asiantuntijapalvelut. Lisäksi ELY-keskukset ja TE-toimistot suunnittelevat ja hankkivat ammatillista koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa.

Palvelut hankitaan tarjouskilpailun perusteella noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä.

 • Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa.
 • ELY-keskukset ottavat parhaillaan käyttöön sähköistä kilpailutusratkaisua, Hanki-palvelua. Hanki-palvelussa hankintayksiköt tekevät tarjouspyynnöt sähköisesti. Vastaavasti tarjoajien on helppoa ja nopeaa jättää tarjouksensa sähköisesti.

Hankintakäytännöissä voi olla alueellisia eroja, joten tutustu oman alueesi käytäntöihin valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -valikosta haluamasi alue.

TIETOA ALUEELTA

Työvoimapalvelut - Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edistää työmarkkinoiden toimivuutta mm. huolehtimalla tarvittavien työvoimapalvelujen suunnittelusta ja työllisyyden hoidosta. ELY-keskus kehittää ja koordinoi työvoimapalveluja, edistää työllisyyttä sekä ehkäisee syrjäytymistä tukemalla TE-toimistojen toimintaa ja vaikuttamalla toiminnan kehittämiseen.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hankkii Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaiden tarpeisiin työvoimapalveluita eli valmennuksia ja asiantuntija-arviointeja.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut Etelä-Pohjanmaalla toteutettavat palvelut:

 • työnhakuvalmennukset,
 • uravalmennukset,
 • työhönvalmennukset,
 • osaamis- ja ammattitaitokartoitukset,
 • työ- ja toimintakyvyn arvioinnit,
 • maahanmuuttajien suomen kielen lähtötason ja oppimisvalmiuksien kartoitukset

Tarjouspyynnöt

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat.


Päivitetty