Tiedotteet 2019

Työttömiä yli 1 400 vähemmän kuin heinäkuussa (Lappi)

Lapissa oli elokuun lopussa työttömiä 8 560, ja työttömien osuus työvoimasta oli 10,5 %. Työttömyys väheni kausiluonteiseen tapaan selkeästi kuukauden aikana: työttömiä oli yli 1 400 vähemmän kuin heinäkuussa.  

Työttömiä oli 560 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja yli 5 000 vähemmän kuin neljä vuotta aiemmin vuoden 2015 elokuussa.

Itä-Lapissa työttömiä lähes saman verran kuin vuotta aiemmin, muissa seutukunnissa työttömyys laski selvemmin. Työttömyyden kehitys vaihteli kunnittain: 15 kunnassa työttömyys laski, mutta kuudessa kunnassa se joko pysyi ennallaan tai nousi hieman. 

Pitkäaikaistyöttömiä oli yli 400 vähemmän kuin vuotta aiemmin. 

Työvoiman kysynnässä näkyy lähestyvä matkailusesonki. Avoimia työpaikkoja oli Lapissa 5 920, joista 2 985 ilmoitettiin avoimeksi elokuun aikana.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinopalveluihin osallistui elokuun lopussa 3 450 lappilaista, mikä on 400 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lapin ELY-keskuksen elokuun 2019 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja, Tiina Keränen, 0295 039 636

Seuraava työllisyyskatsaus (syyskuu 2019) julkaistaan 22.10.2019

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)


Päivitetty