Tiedotteet 2019

Savonlinnan entistä kirjastoa ja Hulikan ja Solmun puutaloja ei ole tarpeen suojella (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus päätti, että Savonlinnan Nälkälinnanmäen entistä kirjastorakennusta ja sen puistoa ei ole tarpeen suojella. Suojelutarvetta ei ole myöskään Hulikan ja Solmun vanhoilla puutaloilla.

ELY-keskus toteaa, että rakennuksilla on rakennusperintölaissa tarkoitettuja suojeluarvoja, mutta katsoo, ettei niiden suojelemiseen rakennusperintölailla ole edellytyksiä.

ELY-keskus perustelee kielteisiä päätöksiään sillä, että asia on tutkittu perusteellisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoitusmenettelyssä, kuten rakennusperintölaissa edellytetään. Rakennusten kulttuurihistoriallinen merkitys ei myöskään ole muuttunut aiemmasta.

Rakennusten suojelu on ollut vireillä kauan

Nälkälinnanmäen modernimpaa rakennusperintöä edustava kirjasto ja puutalokaksikko ovat käyneet saman suojeluprosessin läpi jo aiemmin. Etelä-Savon ELY-keskus teki kirjaston suojeluesityksestä kielteisen päätöksen vuonna 2013 ja Hulikasta ja Solmusta vuonna 2014. Rakennusperintölain mukaan rakennusten suojelun ensisijainen väline on asemakaava, jonka muuttamisen kaupunki oli kummassakin tapauksessa laittanut vireille jo ennen suojeluesitysten tekoa.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti jättää rakennukset suojelematta asemakaavamuutoksissa, jotka saivat sellaisenaan lainvoiman valitusprosessien jälkeen vuonna 2017. Nälkälinnanmäki-Seura ry uudisti rakennuksia koskevat suojeluesitykset seuraavana vuonna. Yhdistys katsoo, että ELY-keskuksella on valtuudet tulkita lakia aiemmasta poiketen. Sen tavoitteena oli myös saada asiasta ennakkotapaus rakennussuojelukäytäntöön.

Suojelu kaavoitusprosessin kautta

ELY-keskus pitää hyvänä sitä, että Savonlinnan kaupunki lähti ratkaisemaan suojelukiistaa oikeaoppisesti kaavoituksen kautta eikä suoraan purkamisluvilla. ELY-keskuksen mielestä on valitettavaa, ettei Savonlinnasta löytynyt riittävää tahtoa Hulikan ja Solmun säilyttämiseen asemakaavaa muutettaessa, sillä puutalokaksikon niin historiallisesti kuin kaupunkikuvallisesti merkittäviä arvoja ei uudisrakentamisella voi korvata. Nälkälinnanmäen kirjastorakennuksen tilanne näyttää valoisammalta. Tuore asemakaava mahdollistaa rakennuksen säilymisen ja rakennuksella on toistaiseksi käyttöäkin.

Kaupunkipuistostatus haussa

Savonlinna on päättänyt hakea kansallista kaupunkipuistostatusta. Tuoreimmissa suunnitelmissa puistoalueeseen sisältyy ranta-alueiden lisäksi Olavintori, jonka laidalla Hulikka ja Solmu sijaitsevat. Myös Nälkälinnanmäellä on merkittävä rooli Savonlinnan maisemahistoriassa osana Saimaalle avautumaa ainutlaatuista järvimaisemaa. ELY-keskus katsoo, että kaikki kolme rakennusta ovat osa sitä merkittävää kulttuuriympäristön arvokokonaisuutta, josta kansallisessa kaupunkipuistossa luonnonympäristöjen ohella juuri on kyse.

Linkit:

Lisätietoja:

Maankäyttöasiantuntija Satu Karjalainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4024, satu.maarit.karjalainen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty