Tiedotteet 2019

Puitteet kuntoon – haussa rahoitusta investointihankkeisiin (Lappi)

Maaseutuympäristön viihtyvyyteen ja matkailuympäristön kehittämiseen liittyvien yleishyödyllisten investointien haku

Lapin ELY-keskus pyytää rahoitushakemuksia alueensa kunnilta tai muilta julkisyhteisöiltä maaseutuympäristön viihtyvyyttä ja matkailuympäristön kehittämistä tukevista investointihankkeista. Lisäksi julkisoikeudellisille yhteisöille on haettavana rahoitusta investointisuunnitelmien ja -selvitysten tekemiseen.

Haku on käynnissä 1.11.2019–31.3.2020.

Rahoitettavia kohteita voivat olla esimerkiksi:

  • reitistöt (vaellus- ja retkeilyreitit, ei maastoliikennereitit)
  • merkittävät kulttuuriperintöä hyödyntävät/parantavat investoinnit
  • muut matkailuympäristön kehittämistä tukevat yleishyödylliset investoinnit maaseudulla
  • suunnitelmat ja selvitykset, esimerkiksi vesihuolto- ja reitistösuunnitelmat

Hankkeet tulee toteuttaa maaseutualueella. Hankkeiden odotetaan tukevan maaseudun elinkeinojen kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Valinnassa kiinnitetään huomiota hankkeen toteutumisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Rahoitushakemuksen liitteenä tulee olla realistinen  investointisuunnitelma, siihen liittyvä kustannusarvio sekä tarpeelliset luvat, esimerkiksi maanomistajien suostumukset.

Hankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet vertaillaan keskenään, pisteytetään ja rahoitetaan paremmuusjärjestyksessä niin kauan kuin valintajaksolle varatut määrärahat riittävät. Infrahankkeisiin on käytössä maaseuturahaston varoja enintään 800 000 euroa. 

Avustusta voidaan myöntää 70 % hankkeen kustannuksista, mutta rahoituksen edellytyksenä on julkisyhteisön 30 % omarahoitus.

Rahoituspäätökset tehdään valintajakson päätyttyä ja hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hankkeet rahoitetaan Manner-Suomen maaseutuohjelmasta 2014–2020.

Katso video!
Rahoitusasiantuntijamme Anna-Kaisa kertoo videolla hausta tarkemmin. Häntä haastattelee ryhmäpäällikkö Anne Ristioja.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Rahoitusasiantuntija Anna-Kaisa Teurajärvi p. 0295 037 135
Ryhmäpäällikkö Anne Ristioja, p. 0295 037 118

sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty