Tiedotteet 2019

Lämmin sää lisännyt sinilevähavaintoja (Pohjalaismaakunnat)

Viikolla 35 havaittiin sinilevää Vaasan ja Mustasaaren rannikkoalueilla, esimerkiksi Storgrundilla, Korshamnsfjärdenillä ja vakiohavaintopaikka Replotfjärdenillä. Sisävesillä sinileväkukintoja esiintyi vakiohavaintopaikoista Kuortaneenjärvellä, Alajärvellä ja Ähtärinjärvellä. Lisäksi kansalaishavaintoja on tullut pienemmiltä järviltä, esimerkiksi Vetelin Räyringinjärveltä ja Alajärven Hirvijärveltä.

Sinilevä näkyy vedessä vihertävinä tai kellertävinä hippuina. Rantaan ajautunut sinilevämassa on usein maalimaista, ja sitä kosketettaessa hajoaa eikä jää esimerkiksi tikkuun roikkumaan. Sinilevien esiintyminen on usein paikallista ja sinileväkukintoja voi esiintyä myös muilla kuin tässä mainituilla alueilla. Leväseurannan havainnot kertovat ainoastaan kyseisen ajankohdan levätilanteesta havaintopaikalla. Lämmin ja tyyni sää on sinileville suotuisa. Pintavedet ovat ajankohtaan nähden lämpimiä, esimerkiksi Lappajärven vesi on noin 18-asteista.

Tämä on toistaiseksi kesän viimeinen levätiedote, mutta sinilevätilannetta seurataan edelleen syyskuussa ja havainnot tallennetaan kaikille avoimeen Järvi-meriwikiin (www.jarviwiki.fi). Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa levätilannetta 27 virallisella havaintopaikalla Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Havainnoista voi ilmoittaa myös leväseurantapuhelimeen puh. 0295 027 990.

Kulunut kesä on ollut sisävesillä sinilevätilanteen osalta tavanomainen. Lämmin sää on ajoittain lisännyt kukintoja, mutta muuten havaintojen määrä on ollut keskitasoa. Pitempään jatkuneita sinileväkukintoja on esiintynyt Alajärvellä ja Ähtärinjärvellä. Pohjanmaan rannikkoalueella sinilevän määrä on puolestaan ollut heinä–elokuussa tavanomaista runsaampi, kun taas Keski-Pohjanmaan rannikolla sinilevää ei ole juuri esiintynyt.

Lisätietoja:

  • Järvi-meriwiki www.jarviwiki.fi
  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelin 0295 027 990

Päivitetty