Tiedotteet 2019

Akkalan sillan remontti valmistuu tämän vuoden osalta (Keski-Suomi)

Akkalan risteys- ja ylikulkusillan peruskorjauksen toinen vaihe (Vaajakosken moottoritien ylittävä osuus) valmistuu marraskuussa 2019. Risteyssillan molemmat ajoradat avataan yleisen liikenteen käyttöön kuitenkin jo tämän viikon (viikko 43) loppuun mennessä. Korjaustyön kolmas vaihe toteutetaan kesällä 2020, jolloin peruskorjataan siltapaikalla olevat ramppisillat.

Sillan ajoratoja joudutaan vielä osittain sulkemaan viimeistelytöiden vuoksi marraskuun aikana. Merkittävin viimeistelytöiden liikennehaittaa aiheuttava työvaihe on siltakannen päässä sijaitsevan massaliikuntasauman teko. Sen teko tulee ajoittaa sellaiseen vuodenaikaan, että ilman ja siltarakenteiden lämpötila on +5 asteen tienoilla.

– Viiden asteen lämpötilassa liikuntasauman liikevaran "nollakohta" sijoittuu vuotuisen lämpötilavaihtelun skaalan keskivaiheille, jolloin liikuntasauma voi elää siten, etteivät rakenteet rikkoudu ja vesitiiviys sekä kimmoisuus säilyvät mahdollisimman pitkään. Eli kun talvella voi olla se -30 astetta ja kesällä +35 astetta, siltainsinööri Jari Mikkonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta havainnoi.

Sillan betonirakenteiden vauriot odotettua suurempia

Tämän vuoden korjausurakka sujui pääosin ennakkoon laaditun korjaussuunnitelman mukaisesti. Kuitenkin betonirakenteiden vaurioiden lopullinen laajuus selvisi vasta rakenteiden purkutöiden yhteydessä.

– Vuonna 1974 valmistunut silta sijaitsee voimakkaasti suolattavalla väyläverkolla, joten rasitus on todella huomattavaa, Mikkonen muistuttaa.

Vaurioiden laajuuden varmennuttua korjauslaajuudet lisääntyivät sillan maatukien, pilareiden ja siltakannen osalta. Suunniteltujen korjaustöiden sisältö ja loppulaatu eivät muuttuneet, mutta työmäärien lisääntyminen vaati sillankorjausurakoitsijalta lisäresursointia työmaalla. Tästä huolimatta työ valmistuu aikataulun mukaisesti. Urakoitsijana on toiminut Savon Kuljetus Oy.

Sillankorjausurakan kolmannen vaiheen ajankohdasta ja tarvittavista liikennejärjestelyistä Keski-Suomen ELY-keskus tiedottaa erikseen keväällä 2020.

Lisätietoja:  

Yksikön päällikkö/ Siltainsinööri
Jari Mikkonen
p. 0295 024 703
Keski-Suomen ELY-keskus

Työmaapäällikkö
Esa Hottinen
p. 044 727 2556
Savon Kuljetus Oy


Päivitetty