Tiedotteet 2018

Lahden Mytäjäisten veturitallin alueen maaperää puhdistetaan (Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahden Mytäjäisissä sijaitsevan vanhan veturitallin alueen kunnostamisesta. Veturitallin ympäristöön on päässyt vuosikymmenten aikana öljyä ja metalleja veturien korjausten ja tankkausten seurauksena.

Veturitalli muutetaan asuinkäyttöön ja veturitallin edustalle rakennetaan tornitalo. Pilaantuneen piha-alueen maaperä on tarkoitus puhdistaa kuluvan vuoden aikana. Pilaantunutta maata poistetaan pihalta arviolta noin 1200 tonnia. Lisäksi veturitalliin rakennetaan tuulettuva alapohja hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi. Maaperän puhdistamisesta ja veturitallin kunnostamisesta vastaa veturitallikiinteistön omistava Great M2 Oy.

Pilaantunut pihamaa tulee puhdistaa ja veturitalli kunnostaa ennen asuinrakentamista, jotta maasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa asukkaiden terveydelle eikä rajoituksia kiinteistön käytölle. Pihan pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen.

Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa kunnostustyön laatua. Maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja kunnostuksesta laaditaan raportti.

 

Lisätiedot

Johtava asiantuntija Olli Valo, puh. 0295 025 240

Tiedotus

Viestintäsuunnittelija Jaakko Koivisto, puh. 0295 025 201

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme


Päivitetty