Tiedotteet 2017

Tienpitäjä tehostaa Nelostien talvihoitoa Äänekoskelta Viitasaarelle (Keski-Suomi)

Useat viimeaikaset selvitykset osoittavat, että valtatie 4:n merkitys Jyväskylän ja Oulun välillä on suurempi kuin pelkkien liikennemäärien perusteella vaikuttaa. Erityisesti elinkeinoelämälle tärkeän raskaan liikenteen toimintaedellytysten varmistamiseksi Keski-Suomen ELY-keskus on yhteistyössä Liikenneviraston kanssa päättänyt tehostaa talvihoitoa Äänekoskelta Viitasaaren pohjoispuolelle kantatie 77:n liittymään. Tehty päätös perustuu talvihoidon tason suurella merkityksellä asiakkaidemme prosesseihin.

Keski-Suomen ELY-keskus tehostaa valtatie 4:n talvihoitoa nostamalla Äänekosken ja Viitasaaren pohjoispuolella sijaitsevan kantatie 77 liittymän välisen tiejakson talvihoitoluokkaan Is. Valtatie 4 Jyväskylästä pohjoisen suuntaan on kuulunut jo nykyisellään ylimpiin talvihoitoluokkiin (Is ja I). Välin Jyväskylä-Äänekoski talvihoitoluokka on Is ja Äänekoskelta pohjoisen suuntaan I.

Liikennemäärien perusteella (> 6 000 ajon/vrk.) edellytykset talvihoitoluokan nostolle valtatie 4:lla välillä Äänekoski-Konginkangas sekä Viitasaaren kohdalla ovat täyttyneet jo nykyisellään. Konginkankaan ja Viitasaaren välillä liikennemäärät eivät ole suoraan puoltaneet hoitoluokan nostoa. Konginkankaalta pohjoisen suuntaan valtatie 4 on kuitenkin varsin mäkinen ja tiejaksolla on runsaasti raskasta liikennettä. Raskaan liikenteen osuus on 17,5 %. Ongelmakeleillä mäkisyys on vaikeuttanut turvallista sekä sujuvaa liikennöintiä. Haastavat ajo-olosuhteet ovat tuoneet elinkeinoelämän ja kuljetusyritysten suunnasta runsaasti palautetta. 

Talvihoidon laatutasoon vaikuttaa tien toiminallinen luokka ja liikennemäärä

Maantiet on jaettu pääasiassa toiminnallisen luokan ja liikennemäärien perusteella viiteen eri talvihoitoluokkaan (Is, I, Ib, II ja III). Talvihoitoluokat määrittelevät tavoiteltavan laatutason ja sen, kuinka nopeasti tarvittavat toimenpiteet tiellä on tehtävä. Toimenpiteet eivät ole sidottuna vuorokauden aikaan vaan siihen, milloin talvihoitoluokan mukainen lähtökynnys ylittyy sekä toimenpideaikaan.

Toimenpideaikojen ja laatuvaatimusten ero talvihoitoluokissa Is ja I ei ole suuri. Molemmissa hoitoluokissa käytetään liukkaudentorjunnassa suolaa hiekoituksen ohella läpi talven ja liukkautta määritetään kitkavaatimuksilla. Suurimpana erona hoitoluokan nosto näkyy tienkäyttäjille liukkauden torjunnan tehostumisena ja siitä johtuvana suolauksen lisääntymisenä. Runsaamman suolauksen vuoksi ajourien välisiä polannekaistoja ei juurikaan pääse muodostumaan ja tie on lähes koko talven pääsoin paljas.

Mihin yhteys ongelmatilanteissa?

Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa akuuteista ongelmista Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100 (24h). Yleistä palautetta talvikunnossapidosta, tienpidosta ja liikenteestä otetaan vastaan Liikenteen asiakaspalvelussa, p. 0295 020 600 (ma-pe klo 9-16) tai liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi.

Talvihoidon kunnossapidon tilanne kartalla: http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/

Lisätietoja:

Kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen, p. 0295 026 750


Päivitetty