Tiedotteet 2017

St1-jakeluasema Vääksyssä suljetaan ja aseman maaperä puhdistetaan (Päijät-Häme)            

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Asikkalan Vääksyssä valtatie 24:n varressa sijaitsevan St1-polttoaineaseman maaperän puhdistamisesta. St1-aseman toiminta loppuu vuoden loppuun mennessä, jolloin aseman laitteistot puretaan ja samalla puhdistetaan alueen maaperä. Puhdistamisesta vastaa St1 Oy.      

Pilaantunut maaperä poistetaan, ettei siitä aiheudu haittaa alueen maankäytölle ja ympäristölle. Asema sijaitsee pohjavesialueella. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua.

Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistustyöstä laaditaan raportti.

 

Lisätiedot

Johtava asiantuntija Olli Valo, puh. 0295 025 240  

Tiedotus

Viestintäsuunnittelija Jaakko Koivisto, puh. 0295 025 201          


Päivitetty