Tiedotteet 2017

Sää hillitsi levien kukintaa (Keski-Suomi)

Viileä ja epävakainen sää hillitsi sinilevien runsastumista ja kukintaa järvillä. Kesän aikana levää havaittiin kuudella viikoittain seurattavalla havaintopaikalla. Suurin osa havainnoista tehtiin kesäkuun puolivälin ja heinäkuun puolivälin välisenä aikana, mutta vielä syyskuussakin havaintoja saapui. Kesän leväkukinnat olivat ELY-keskukseen toimitettujen näytteiden mukaan pääosin Anabaena-suvun aiheuttamia.

Keski-Suomen alueella on menneen kesän aikana seurattu viikoittain 15:n järven levätilannetta. Havainnointia tehtiin kesäkuulta syyskuun viimeiselle viikolle asti. Leväseuranta toteutettiin Keski-Suomen ELY-keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja vapaaehtoisten havainnoitsijoiden yhteistyönä. Kesän levähavainnot löytyvät Järviwiki -palvelusta (www.jarviwiki.fi).

Syyskuun lopulla useita leväilmoituksia

Kansalaisten levähavainnointi ja ilmoitukset täydentävät haittaleväilmoituksia. Näitä ilmoituksia tuli erityisesti syyskuun viimeisellä viikolla. Näytteistä määritettiin pääsääntöisesti Aphanizomenon-sukuun kuuluvia lajeja. Ilmoituksia tuli eri puolilta maakuntaa. Ajankohta ei ole kovin epätyypillinen, koska tyyni ja lämmin syksy voivat edesauttaa levien kukintaa pintavedessä. Myös vuonna 2016 tuli muutamia ilmoituksia leväkukinnasta vielä lokakuun puolella kohtuullisen rauhallisen kesän jäljiltä.

Sinilevien näkyvyys järvillä vaihtelee pitkälti sääolojen mukaan

Sinileviä esiintyy kaikenlaisissa vesissä ja kukinnan muodostumiseen vaikuttavat monet tekijät. Sinileviä pidetään tyypillisesti rehevien järvien ongelmana, mutta myös karuissa vesissä voi esiintyä kukintaa sillä edellytyksellä, että ravinteiden määrä järvessä on riittävä.

Keskimäärin vuosina 1998–2017 Keski-Suomessa runsaimmat kukinnat valtakunnallisilla havaintopaikoilla ovat ajoittuneet kesä-heinäkuun vaihteeseen. Kansalaisten ilmoituksia on puolestaan tullut keskimäärin eniten heinäkuun aikana.

Vesien tilaa seurataan ympäri vuoden

Kansalaisten levähavaintoja otetaan edelleen vastaan Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Myös vesien tilaa seurataan ELY-keskuksen toimesta vuonna 2017 ympäri vuoden reilulla sadalla havaintopaikalla.

Vesinäytteiden lisäksi vuosittain haetaan muun muassa pohjaeläin-, piilevä- ja kasviplanktonnäytteitä. Lisäksi eri toimijat seuraavat vesien tilaa muun muassa ympäristölupaan liittyvien velvoitteiden kautta. Tiedot kootaan ympäristötietojärjestelmä Herttaan ja osa tiedoista on vapaan käyttöoikeuden piirissä Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Avoin tieto –palvelussa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Tietojarjestelmat_ja_aineistot(25846).

Valtakunnallinen leväyhteenveto 31.8.2017: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Valtakunnallinen_levayhteenveto_2017_Mer(44321)

Lisätietoja

Limnologi Arja Koistinen, p. 0295 02 4760, arja.koistinen(at)ely-keskus.fi
Limnologi Katja Leskisenoja, p. 0295 024 965, katja.leskisenoja(at)ely-keskus.fi


Päivitetty