Tiedotteet 2017

Palokan koululla mahdollisuus tutustua moottoritiehankkeen tiesuunnitelmaan ilman Lintukankaan tunnelia (Keski-Suomi)

Kirri-Tikkakoski moottoritiehankkeen suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille (maantieasetus 3 §) Palokan yhtenäiskoulun ruokasalissa, osoitteessa Koivutie 5, keskiviikkona 25.10.2017 klo 17.30 – 19.00. Tiesuunnitelman muutos Kirrissä sisältää Lintukankaan tunnelin korvaamisen avoleikkauksella. Muilta osin jo hyväksytty suunnitelma pysyy ennallaan.

Alueella liikkujalle merkittävimmät vaikutukset ovat maiseman muutos ja avoleikkauksen estevaikutus. Vaikka avoleikkaus ei laajenna tiealuetta, poistaa tunnelin päällä olevan "kannen – maasillan" pois jääminen moottoritien ylikulkumahdollisuuden. Muutossuunnittelussa selvitetään kuitenkin kevyen liikenteen alikulkukäytävän toteutusmahdollisuutta avoleikkauksen pohjoispuolelle.

Muutos aiheuttaa pieniä parannuksia moottoritien, Kirrin eritasoliittymän pohjoisten ja Lintukankaan eritasoliittymän eteläisten ramppien geometriaan sekä moottoritien poikkileikkaukseen ja massatalouteen.

Avoleikkaus on valtatien liikenneympäristön kannalta yhtenäinen ja turvallinen sekä yllätyksetön ratkaisu. Liikennehäiriöt ovat avoleikkauksessa vähäisemmät tunnelivaihtoehtoon verrattuna. Myöskään yllä- ja kunnossapitotoimenpiteet eivät aiheuta normaalista poikkeavia liikennejärjestelyjä. Tieliikenteen häiriöiden vähentyessä matka-ajan ennustettavuus ja ajoajat lyhenevät, jolloin mm. rahtitoimitukset hieman nopeutuvat ja ovat varmimmin perillä.

Tiesuunnitelman muutoksella on vähäinen vaikutus tieliikenteestä aiheutuviin melualueisiin. Melun lisäys kohdentuu alueiseen, jolla ei ole asutusta, eikä virkistyskäyttöä. Tehdyn luontoselvityksen perusteella tiesuunnitelman muutokselle ei ole estettä.

Avoleikkausratkaisu tekee hankkeesta kustannustehokkaamman ja riskittömämmän sekä vähentää yllä- ja kunnossapidon kustannuksia ja parantaa kunnossapidon laatua.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kari Komi, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 029 502 4691
Projektipäällikkö Pekka Karhinen, Destia Oy, p. 040 557 6170.


Päivitetty