Tiedotteet 2017

ELY-keskus on käynnistänyt maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 9 Lievestuoreen kohdalle (Keski-Suomi)

Tiesuunnitelmassa tutkitaan valtateiden 9 ja 13 liittymän sekä valtatien 9 ja Hohontien liittymän parantamista eritasoliittymäksi. Liittymien parantamisen lisäksi tiesuunnitelmassa tutkitaan keskikaiteellisen ohituskaistaparin toteuttamista Lievestuoreen taajaman kohdalle. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 5 kilometriä. Tiesuunnitelmassa selvitetään myös maantien 16735 eli Puhakantien lakkauttamista maantienä.

Suunnitelmasta on koko tiesuunnittelun ajan mahdollista esittää mielipiteitä (ks. yhteystiedot alla). Tiesuunnitelmaa tullaan esittelemään yleisölle kaikille avoimissa tilaisuuksissa suunnittelutyön alkuvaiheessa tammikuussa 2018 sekä suunnittelutyön loppuvaiheessa kesäkuussa 2018. Alustavan aikataulun mukaisesti tiesuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville syksyn 2018 aikana ja viedään Liikennevirastoon hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2018. Yleisötilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin lähempänä tilaisuuksia ja suunnittelutyön etenemisestä tiedotetaan hankkeen nettisivuilla, joilta löytyy myös alueen kartta:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keski-suomi/vt-9-parantaminen-lievestuoreen-kohdalla-laukaa-ts

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Valtatien 9 tavoitenopeutena on 100 km/h.  Hankkeen tavoitteena on myös parantaa joukkoliikenneinfraa ja luoda valtateiden 9 ja 13 liittymään korkeatasoiset pysäkkijärjestelyt sekä liityntäpysäköintipaikka pyörille ja autoille. Samalla parannetaan myös kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä pysäkeille ja valtatien 9 ylitse.

Ongelmat
Valtateiden 9 ja 13 liittymä on nykytilanteessa välityskyvyltään ylikuormittunut, mikä heikentää sujuvuuden lisäksi myös liikenneturvallisuutta. Liittymä on Keski-Suomen onnettomuusaltteimpia. Ruuhka-aikaan liittymässä on pitkiä jonoja, eikä liittymä vastaa standartiltaan valtatieverkon solmukohtaa. Liittymän toimimattomuudesta aiheutuu merkittävää haittaa elinkeinoelämän kuljetuksille ja pitkän matkan bussiliikenteelle, koska odotusajat valtatiehen 9 liittymisessä kasvavat ajoittain pitkiksi.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Minna Immonen, minna.immonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 685
Keski-Suomen ELY-keskus

Osastopäällikkö Martti Kokoi, martti.kokoi(at)sito.fi, p. 020 747 6732
Sito Oy


Päivitetty