Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamisesta Alakorkalon koulun kiinteistöllä (Lappi)

Lapin ELY-keskus on antanut päätöksen Rovaniemen kaupungin tekemästä pilaantuneen maan ilmoituksesta. Päätös koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista Alakorkalon koulun kiinteistöllä.

Päätöksessä on annettu määräykset maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta, puhdistustasosta ja kunnostuksen laajuudesta. Pilaantuminen on aiheutunut vuosien kuluessa koulurakennuksen öljylämmitysjärjestelmän vuodoista. Osittain koulurakennuksen alla sijaitsevan pilaantuneen maa-alueen pinta-alan arvioidaan olevan noin 700 m2.

Päätös on luettavissa ymparisto.fi-sivustolla: Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset

Lisätietoja: ympäristöinsinööri Vesa-Matti Määttä, puh. 0295 037 447, Lapin ELY-keskus


Päivitetty