Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Hennalan varuskunta-alueella puhdistetaan ampumaratojen maaperää (Päijät-Häme)            

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen Lahdessa Hennalan entisellä varuskunta-alueella sijainneiden vanhojen kivääri- ja pistooliratojen maaperän puhdistamisesta. Ampumaratojen maaperä on pilaantunut raskasmetalleilla ampumaharjoittelun seurauksena. Lisäksi alueelle on läjitetty jätteen sekaista maata. Maaperässä on mm. lyijyä, kuparia ja sinkkiä. Pilaantunutta maata on yhteensä noin 2 000 kuutiometriä. Maaperän puhdistamisesta vastaa puolustusvoimat. Alue on tarkoitus puhdistaa vielä tämän vuoden aikana.     

Pilaantunut maa tulee puhdistaa, etteivät maaperän raskasmetallit rajoita kiinteistön tulevaa maankäyttöä ja aiheuta haittaa terveydelle. Alueelle on suunniteltu asuntoja ja yritystoimintaa. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle ja nykyiselle asutukselle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään ja varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Lisätiedot:

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240 

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037 

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

         


Päivitetty