Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Työttömyyden kasvu supistui ja miesten työttömyys kääntyi lievään laskuun (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli marraskuun lopussa lomautetut mukaan lukien reilut 27 100 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä kasvoi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna aikaisempia kuukausia selvästi vähemmän eli 420:llä. Työttömyyden nousua rajoittivat mm. avoimien työpaikkojen lisääntyminen monilla aloilla, miesten työttömyyden lasku, lomautusten väheneminen sekä palveluissa olevien määrän kasvu lokakuuhun verrattuna. Työttömyys kuitenkin kasvoi lokakuusta hieman eli 155:llä. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen marraskuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna oli marraskuun lopussa 2 050 henkilöä, mikä on noin 200 vähemmän kuin vuosi sitten. Lokakuusta lomautettujen määrä sen sijaan nousi 230 henkilöllä. Lyhennettyä työviikkoa käytettiin enemmän kuin vuosi sitten. Lyhennetyllä työviikolla työskenteli marraskuun lopussa 690 ja vuosi sitten 540 työnhakijaa.

Nuoria, alle 25-vuotiaita, työttömiä työnhakijoita oli 4 470, mikä on 140 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Lokakuuhun verrattuna nuorten työttömien määrä laski 60:llä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 520, mikä on 150 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Työttömyyden kasvu hellitti molemmissa ikäryhmissä, nuorilla enemmän kuin yli 50-vuotiailla.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 7 950. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli noin 1 090 henkilöä korkeampi kuin vuosi sitten, mutta myös pitkäaikaistyöttömyyden kasvu supistui hieman.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä nousi vuodentakaisesta 250:llä

Marraskuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 3 500 työpaikkaa. Uusia, marraskuun aikana avautuneita, paikkoja oli 1 980, mikä on 250 paikkaa vähemmän kuin lokakuussa. Viime vuoden marraskuuhun verrattuna kysyntä on lisääntynyt monilla aloilla. Työnantajat etsivät tällä hetkellä esim. sähköteknologian erityisasiantuntijoita, sähkölaitteiden asentajia ja korjaajia, myynti- ja ostoagentteja, lainopillisia asiantuntijoita, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöitä, koti-, hotelli- ja toimistosiivoojia, asiakaspalvelutyöntekijöitä, rakennustyöntekijöitä sekä rahdinkäsittelijöitä ja varastotyöntekijöitä. Uusien työpaikkojen määrä oli noin 250 suurempi kuin vuosi sitten.

Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä nousi lähes 9 530:een

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli marraskuun lopussa 9 525 työnhakijaa. Määrä nousi lokakuusta 280:llä. Viime vuoden marraskuuhun verrattuna palveluissa oli nyt 1 250 henkilöä vähemmän. Palveluissa olevien määrät olivat marraskuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (3 070), kuntouttavassa työtoiminnassa (2 000), työvoimakoulutuksessa (1 520) ja palkkatuetussa työssä/työharjoittelussa (1 350).

Työttömyysaste laski vuodentakaiseen verrattuna 13 kunnassa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa 14,7 %. Vuosi sitten osuus oli 14,6 % ja se laski kolmessatoista kunnassa. Työttömyysaste laski lokakuusta marraskuuhun seitsemässä kunnassa ja oli alle 10 prosenttia neljässä kunnassa. Alueittain työttömyysasteet olivat matalimmat Reisjärvellä 7,9 %, Merijärvellä 9,1 %, Limingassa 9,3 % ja Lumijoella 9,9 %. Yli 15 prosenttia eli korkeimmat työttömyysasteet olivat marraskuun lopussa Taivalkoskella 18,9 %, Pudasjärvellä 18,6 %, Iissä 17,5 %, Oulussa 16,2 % ja Hailuodossa 15,2 %.

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain.
Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:Johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Asiantuntija Jarkko Pietilä, p. 0295 038 116, 040 673 9472
Tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Maire Mäki
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut)
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut)
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut)
Tavoitat johtajat Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston vaihteesta p. 0295 056 500

Seuraava tiedote ilmestyy tiistaina 27.01.2016
Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot


Päivitetty