Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Riihimäen ratapihalla kunnostetaan maaperää (Hämeen ELY-keskus)   

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Riihimäen ratapiha-alueella tehtävästä maaperän kunnostamisesta. Tutkimustulosten perusteella osa ratapiha-alueen maaperästä on pilaantunut metalleilla ja öljyhiilivedyillä. Kunnostettavan alueen pinta-alaksi on arvioitu noin 800 m2 ja pilaantuneen maa-aineksen määräksi 400–1 000 tonnia. Kunnostustyö on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus toteuttaa syksyllä 2015.   

Pilaantunutta maata on ratapihan tulo- ja lähtöratapihojen välissä sijaitsevan laskumäen alueella sekä vaihteiden V251, V204, V208, V209 ja V210 alueella. Laskumäki puretaan ja purkutöiden yhteydessä laskumäki tasataan, raidejarrut (3 kpl) poistetaan ja alueelle käyttöön jääviä vaihteita uusitaan. Maaperän kunnostusmenetelmä on massanvaihto. Kunnostustavoitteet ylittävä pilaantunut maa poistetaan kaivamalla, ja massat toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maaperä kunnostetaan määrättyyn pitoisuustasoon. Kohteessa hyödyntämiskelvottomat pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, välivarastoitava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246 

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme   


Päivitetty