Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Riihimäellä kunnostetaan maaperää tavara-aseman alueella (Hämeen ELY-keskus)     

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Riihimäellä VR-Yhtymä Oy:n tavara-aseman alueella toteutettavista maaperän puhdistustoimista. Tutkimustulosten perusteella alueen maaperä on pilaantunut metalleilla ja öljyhiilivedyillä. Kohteessa arvioidaan olevan noin 5 750 m2:n alueella yhteensä 1 775 m3 pilaantunutta maa-ainesta. Puhdistustyöt aloitetaan kesällä 2015 ja tehdään mahdollisesti vaiheittain.

Tavara-asemaa on käytetty sekä raakapuun että kreosootilla kyllästetyn puun varastointiin. Alueella sijaitsee lisäksi suoja-altaassa ollut 5 m3:n maanpäällinen öljysäiliö sekä junien huoltamiseen käytetty halli. Tavara-aseman eteläpäässä on toiminut vuokralaisena Häti Oy, joka on käyttänyt aluetta romuttamotoimintaan.

Maaperän kunnostusmenetelmä on massanvaihto. Kunnostustavoitteet ylittävä pilaantunut maa poistetaan kaivamalla ja massat toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Kunnostuksen yhteydessä syntyneet kaivannot täytetään pilaantumattomalla maa-aineksella.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maaperä kunnostetaan määrättyyn pitoisuustasoon. Kohteessa hyödyntämiskelvottomat pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, välivarastoitava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173    

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme    

 


Päivitetty