Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lahden Niemessä puhdistetaan lämpökeskuksen alueen maaperää (Hämeen ELY-keskus)        

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahti Energia Oy:n lämpökeskuksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Lahden Niemessä. Lämpökeskus sijaitsee Polttimo Oy:n laitosalueella Niemenkadulla. Alueen maaperä on pilaantunut öljyllä, polyaromaattisilla hiilivedyillä ja sinkillä. Pilaantunutta maata on yhteensä noin 100 tonnia noin 50 m2:n alueella. Maaperän puhdistamisesta vastaa Lahti Energia Oy. Alue puhdistetaan kuluvan kevään aikana ennen kuin alueelle rakennetaan uusi biopolttoaineita käyttävä lämpökeskus.     

Pilaantunut maaperä puhdistetaan, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa alueen käytölle eikä vesistölle ja pohjavedelle. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme       


Päivitetty