Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lahden Kaarikadulla puhdistetaan kaupunginpuutarhan maaperää (Hämeen ELY-keskus)           

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen Lahden Asemantaustassa Kaarikadulla sijainneen kaupungin puutarhan verstas- ja piha-alueen maaperän puhdistamisesta. Alueen maaperä on pilaantunut öljyhiilivedyillä. Öljy on peräisin puutarhan rakennusten lämmitysöljysäiliöistä ja työkoneiden polttoainevarastoista. Öljyllä pilaantunutta maata on yhteensä noin 500 tonnia. Maaperän puhdistamisesta vastaa Lahden kaupunki. Alue puhdistetaan kuluvan kevään aikana ennen kuin alueelle rakennetaan asuinrakennuksia ja lähivirkistysalue.     

Pilaantunut maaperä puhdistetaan, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa alueen tulevalle käytölle eikä pohjavedelle. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätiedot

  • diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240            

Päivitetty