Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lahden Hennalassa puhdistetaan polttoaineiden pilaama maaperä ja pohjavesi (Hämeen ELY-keskus)          

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahden Hennalassa Helsingintien varressa sijaitsevan polttoaineiden jakeluaseman pilaaman maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta. Puhdistustyö alkaa huhtikuussa. Puhdistamisesta vastaa St1 Energy Oy.

Alueella on ollut huoltoasema vuodesta 1958 lähtien. Nykyisin kiinteistöllä toimii Shell Express-asema. Alueen maaperä ja pohjavesi ovat pilaantuneet vuosien kuluessa bensiinillä ja öljyllä polttoaineiden jakelun ja varastoinnin seurauksena. Kiinteistön maaperää on puhdistettu vuonna 2005 jakeluaseman uusimisen yhteydessä, mutta tuolloin maaperään jäi kaivurajoitteiden vuoksi vielä pilaantunutta maata. Sittemmin huoltoasemarakennus on purettu. Pilaantunutta maata on vielä noin 6 000 kuutiometriä. Lisäksi pohjavesi on pilaantunut noin 150 metrin pituisella matkalla jakeluasemasta kohti kaakkoa.

Kohde sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella, jonka kemiallinen tila on nykyisin huono. Maaperä ja pohjavesi tulee puhdistaa, jotta voidaan lopettaa bensiinin ja öljyn pääsy pohjaveteen ja haitta-aineiden kulkeutuminen pohjavedessä eteenpäin sekä saada pohjavesi hyvään tilaan.       

Maaperä ja pohjavesi puhdistetaan trap & treat -menetelmällä, jossa haitta-aineiden biologista hajoamista edistetään syöttämällä maahan ja pohjaveteen aktiivihiilen sekä ravinteiden ja mikrobien seosta. Maaperän ja pohjaveden puhdistuminen kestää noin viisi vuotta.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että maaperä ja pohjavesi tulee puhdistaa vuoden 2019 loppuun mennessä niin, että maaperästä ei ole haittaa alueen maankäytölle eikä pohjavedelle ja että pohjavesi täyttää talous- ja juomaveden laatunormit polttoainehiilivetyjen osalta. Pohjaveden laatua tulee seurata säännöllisesti. Puhdistuksen lopuksi maaperän ja pohjaveden puhtaus selvitetään näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240     

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 


Päivitetty