Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lahden Hennalassa puhdistetaan Neste-aseman öljyistä maaperää (Hämeen ELY-keskus)         

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahden Hennalassa Hennalankadulla sijaitsevan Neste Oil -jakeluaseman maaperän puhdistamisesta. Alueen maaperä on pilaantunut lievästi öljyllä mittarikentän alueella. Öljy on peräisin maaperään vähitellen pitkän ajan kuluessa päässeistä polttoaineista. Öljyllä pilaantunutta maata on arviolta alle 100 kuutiometriä. Maaperän puhdistamisesta vastaa Neste Markkinointi Oy. Alue puhdistetaan kuluvan kevään aikana samalla, kun jakeluasemalla uusitaan mittarikentän ja säiliöiden täyttöpaikan rakenteita ja viemäröintiä.     

Pilaantunut maaperä puhdistetaan, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa alueen tulevalle käytölle eikä pohjavedelle. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240   

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme          


Päivitetty