Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Hämeenlinnassa Keinusaaressa kunnostetaan maaperää (Hämeen ELY-keskus)      

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Hämeenlinnan kaupungissa Keinusaari II -kaava-alueella toteutettavista puhdistustoimista. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa ja hallinnassa. Kunnostus on suunniteltu aloitettavaksi toukokuussa 2015.

Tutkimustulosten mukaan maaperässä on kohdealueella paikoin sinkkiä, arseenia, kromia, kuparia, nikkeliä, vanadiinia, antimonia, lyijyä sekä keskiraskaita ja raskaita öljyjakeita. Pilaantunutta maata on vain paikoittain. Jätetäyttöä on laajemmalla alueella kuin pilaantunutta maata.

Maaperän pilaantuminen on aiheutunut pääasiassa entisen Pikkujärven ja sen ympäristön täyttämisestä 1950- ja 1960-luvuilla sekalaisilla, myös pilaantuneilla, täyttömassoilla.

Kunnostusmenetelmä on massanvaihto. Kaivettuja maa-aineksia ja alueen maaperässä olevaa puhdasta betonia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan alueen täytöissä. Kaivettavia massoja välivarastoidaan hyötykäytön edellyttämä aika, koska kaivumassojen hyötykäyttö täytöissä ajoittuu myöhäisempään ajankohtaan kuin niiden kaivaminen ja seulominen.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maaperä kunnostetaan määrättyyn pitoisuustasoon. Kohteessa hyödyntämiskelvottomat pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, välivarastoitava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246  

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173  

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme      

 


Päivitetty