Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Hämeenlinnassa Aulangontiellä kunnostetaan maaperää (Hämeen ELY-keskus)       

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Hämeenlinnassa osoitteessa Aulangontie 1 sijaitsevan kiinteistön maaperän kunnostamisesta. Kiinteistöllä on toiminut Valtion Pukutehdas vuosina 1954–2005. Kunnostus toteutetaan massanvaihtona. Pilaantunutta maata arvioidaan alueella olevan 400−800 tonnia.

Kooltaan 1,4 hehtaarin kiinteistöllä maaperä on paikoin pilaantunut öljyhiilivedyillä ja PAH-yhdisteillä (polyaromaattiset hiilivedyt) sekä arseenilla. Välitöntä puhdistustarvetta ei kiinteistön nykyisellä käytöllä arvioida olevan. Kiinteistöllä on voimassa oleva asemakaava, jossa alue on osoitettu teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Suunnitelmissa on toteuttaa alueelle asemakaavamuutos, joka sallisi kiinteistölle asuinrakentamista ja mahdollistaisi vanhan tehdasrakennuksen purkamisen. Maaperä puhdistetaan, kun kohteen uusi kaava on vahvistettu ja kohteella voidaan aloittaa uuden kaavan mukaiset rakennustyöt. Arvioitu toteutusaika on vuosien 2015−2016 aikana. Toteutusaikaan vaikuttaa kaavoitusprosessin aikataulu.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246  

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 


Päivitetty