Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Tarjouspyynnöt

« Takaisin

Työllisyydenhoidon palvelukokeilu Helsingin kaupungin, Invalidiliiton ja Uudenmaan ELYn ja TE-toimiston yhteistyönä

Julkaisupäivämäärä 10.7.2019
Haku päättyy 23.8.2019 klo 12.00
Sisältö

Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto sekä Helsingin kaupunki ja Invalidiliitto toteuttavat yhteistyönä palvelukokeilun. Kokeilun avulla on tavoitteena hakea toimivaa yksityisten palveluntuottajien toteuttamaa palvelukonseptia, jolla voidaan tukea pitkään työttömänä olleiden helsinkiläisten työllistymistä. Palvelukokeilun pääsisältönä on tulosperusteisena hankintana toteutettu ostopalvelu. Ostopalvelun ohella palvelussa hyödynnetään organisaatioiden omaa palvelutuotantoa, jonka tehtävä painottuu ostopalvelun toteuttamista tukevaan asiakas- ja palveluohjaukseen sekä viranomaistyöhön. Palvelukokeilun asiakaskohtaisena tavoitteena on, että asiakas työllistyy mahdollisimman nopeasti palvelun tuloksena. Toissijaisena tavoitteena on, että asiakas aktivoituu ja hakeutuu erilaisiin työllistymistä tukeviin palveluihin tai saa valmiudet hakeutua takaisin työmarkkinoille ja asiakkaalla on selkeä työllistymisen tai työhön kuntoutumisen etenemissuunnitelma.

 

Tutustu tarjouspyyntöön tarkemmin

Tarjousten toimitustapa

Lisätiedot Hilmassa

Tarjousten toimitusosoite

Lisätiedot Hilmassa

Lisätietoja

Lisätiedot Hilmassa


Päivitetty