Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Tarjouspyynnöt

« Takaisin

Tarjouspyyntö Palvelumanagerista

Julkaisupäivämäärä 23.4.2019
Haku päättyy 27.5.2019 klo 12:00
Sisältö

Varsinais-Suomessa on käynnistynyt TE-toimiston aloitteesta viranomaisyhteistyön tiivistämiseen tähtäävä Ulkokehältä työelämään -pilotti. Pilotin puitteissa on ideoitu Palvelumanageri -palvelua, joka täydentää viranomaisverkoston palveluja. Palvelumanageri -palvelun ja sen tarjouspyynnön kehittämiseksi on käyty lokakuusta 2018 alkaen markkinavuoropuhelua ensin kasvokkain (lokakuu 2018) ja sen jälkeen kirjallisina tietopyyntöinä.

Palvelumanageri –palvelun tavoitteena on, että vaikeassa työmarkkina-asemassa oleva työnhakija sijoittuu työmarkkinoille tai siirtyy lähemmäs työmarkkinoita. Asiakkaan polku lähemmäs työmarkkinoita voi kulkea useiden eri viranomaisten palvelujen kautta (sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntoutuspalvelut, työllistymistä edistävät palvelut yms.) ja Palvelumanageri-palvelu tukee asiakasta tämän polun kulkemisessa. Palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1, Palvelukuvaus.

Tarjousten toimitustapa

Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla osoitteesta https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki. Myös mahdolliset kysymykset tulee esittää Hanki-tarjouspalvelun kautta. Lisätietokysymykset on lähetettävä 13.05.2019 12:00 mennessä.

Tarjoukset on jätettävä 27.05.2019 klo 12:00 mennessä sähköisesti Tarjouspalvelu -toimittajaportaalista osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/.


Päivitetty