Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Tarjouspyynnöt

« Takaisin

Perhevapailta työllistyminen -hanke

Julkaisupäivämäärä 9.7.2019
Haku päättyy 16.8.2019 klo 12.00
Sisältö

Perhevapaalta työllistyminen –hankkeen hankinta liittyy Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimaan valtakunnalliseen Perhevapaalta työelämään –hankkeeseen, jonka tavoitteena on tukea perhevapaalla olevien joustavaa siirtymistä työelämään tai koulutukseen heille räätälöityjen palvelujen avulla. Samalla luodaan uusi toimintamalli sille, miten työllisyyspalveluja tarjotaan perheiden lähipalveluina perhekeskuksissa.

Palvelussa tarjotaan asiakkaille muutosvalmennusta, jonka avulla pyritään lieventämään perhevapaalta työelämään siirtymisen aiheuttamaa epävarmuutta. Siten kyseessä on asiakkaiden hyvinvoinnin ja voimavarojen lisäämiseen keskittyvä palvelu.

Hankittavan palvelun yleisenä tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden paluuta perhevapaalta työmarkkinoille yksilö- ja ryhmäpalveluna siten, että asiakkailla on palvelun jälkeen selkeät tiedot työelämään palaamista sujuvoittavista vaihtoehdoista. Lisäksi palvelulla halutaan tarjota asiakkaille tukea urasuunnitteluun ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä sekä antaa tietoa mahdollisista koulutusvaihtoehdoista. Palvelun lopputuloksena asiakas on saanut selkeyttä osaamiseensa ja yleisen hyvinvointinsa lisäämiseen sekä tarvittavat työkalut onnistuneeseen työelämään siirtymiseen. Palvelun tarkoituksena on pohtia asiakkaiden työuraa omien unelmien, tavoitteiden ja arvopohjan sekä työllistämispalveluiden ja koulutusvaihtoehtojen tarjoamien mahdollisuuksien näkökulmasta. Asiakaslähtöisyys ja ratkaisujen löytäminen asiakkaiden omista lähtökohdista on palvelun tulokulman ydin.

Tarjouspyyntöjä odotellaan innolla kaikilta hankinta-alueilta, haaveena on saada mahdollisimman innovatiivisia ja luovia ratkaisuja toteutukseen. Tarjouksien jättöaika 5.7-16.8.

Alueelliset ilmoitukset: 

Asiakkaille hankittavan palvelun lisäksi hankkeen keskeinen osa-alue on luoda uusi toimintamalli, jossa perhekeskuksissa tällä hetkellä tarjottavien palveluiden yhteyteen tuodaan mukaan työhallinnon palveluita. Samalla pyritään luomaan uusia yhteistyöverkostoja paikallisten perhekeskusten, neuvoloiden, palveluntarjoajien sekä järjestöjen välille. Palveluntarjoajat tulevat toimimaan läheisessä yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa ja toimivat siten osana uutta toimintamallia.

 

Tarjousten toimitustapa

Lisätiedot Hilmassa.

Tarjousten toimitusosoite

Lisätiedot Hilmassa.

Lisätietoja

Lisätiedot Hilmassa.

Linkit

Lisätiedot Hilmassa.


Päivitetty