Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020

logo: Euroopan unioni

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkoi toukokuussa 2014. Kaikki tieto hakemisesta, haun aikatauluista ja painotuksista, valintakriteereistä sekä hankevalinnoista löytyy rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta.

TIETOA ALUEELTA

Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020 - Uusimaa

Kaikki rakennerahastoja koskeva tieto löytyy rakennerahastot.fi-sivustolta. Sivustolta löytyvät ajankohtaiset haut, koulutukset ja muut tapahtumat, ohjeet hankkeiden toteuttajille ja rakennerahasto-ohjelmat sekä maakuntakohtaiset kehittämisen painopisteet.


Päivitetty